Kolejny udany rok dla BASF

Kolejny udany rok dla BASF Wyniki finansowe w 2005 roku.
  • rekordowy wzrost sprzedaży o 14% i zysku operacyjnego EBIT o 17%,
  • nadwyżka wypracowana nad kosztami kapitału,
  • wzrost wpływów pieniężnych dzięki działaniom operacyjnym o 13%,
  • Zarząd proponuje wzrost dywidendy o 0,30 Euro do poziomu 2 Euro.
  • optymistyczna prognoza na 2006 rok,


Dzisiaj, na konferencji prasowej w Ludwigshafen, BASF – The Chemical Company ogłosiła swoje wyniki finansowe w 2005 roku. Grupa ponownie odnotowała dynamiczny wzrost, między innymi dzięki ciągłym zmianom restrukturyzacyjnym i przemyślanym decyzjom inwestycyjnym. Całkowita sprzedaż osiągnęła w 2005 roku poziom 42,7 mld Euro (o 14% więcej niż w 2004), a zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 6,1 mld Euro (o 17% więcej).

„Nasze wyniki mówią same za siebie. Ponownie osiągnęliśmy wzrost nadwyżki nad kosztami kapitału do prawie 2,4 mld Euro, a było to możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, za co serdecznie chciałbym podziękować” – powiedział na konferencji dr Jürgen Hambrecht, prezes zarządu BASF.

Zarząd proponuje wyższą dywidendę.
Rynki kapitałowe pozytywnie zareagowały na dobre wyniki firmy - akcje koncernu w 2005 roku wzrosły o 26% i przekroczyły EURO STOXXSM 50 Total Return Index. Zarząd BASF zarekomendował zatem Radzie Nadzorczej, aby podczas Walnego Zgromadzenia zaproponować dywidendę w wysokości 2 Euro za akcję, jest to o 0,3 Euro więcej niż w 2004 roku.

Prognoza na 2006 rok.
Głównym priorytetem prezesa Hambrechta jest w chwili obecnej zagwarantowanie firmie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. W związku z tym BASF skupi się między innymi na poprawie efektywności i wskaźników oraz realizacji programów restrukturyzacyjnych.

# # #


BASF The Chemical Company jest wiodącą firmą chemiczną na świecie. Swoim klientom oferuje szeroki asortyment produktów, który obejmuje: chemikalia, tworzywa sztuczne, produkty uszlachetniające, środki ochrony roślin i chemikalia specjalne, sięgając aż do ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako wiarygodny partner dla wielu branż, dostarcza inteligentne rozwiązania oraz innowacyjne produkty, czym przyczynia się do sukcesów osiąganych przez swoich klientów. BASF stale rozwija swoje technologie, wykorzystując je do tworzenia nowych, perspektywicznych rynków. Działania BASF łączą w sobie sukces ekonomiczny, ochronę środowiska oraz odpowiedzialność społeczną, co w znaczący sposób wpływa na lepszą przyszłość. Firma zatrudnia na całym świecie ponad 81 000 pracowników. W roku 2005 koncern BASF uzyskał obrót rzędu ponad 42,7 mld Euro. BASF jest notowany na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA), Zurychu (BAS) oraz w Nowym Jorku (BF). Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.basf.com

BASF Polska Sp. z o.o. jest na rynku polskim ważnym partnerem w przemyśle i rolnictwie. W swojej obecnej formie powstała w 1992 roku. Oferuje ponad 8-tysięczną paletę produktów i rozwiązań w prawie wszystkich branżach, m.in. w budownictwie, rolnictwie, petrochemii, przemyśle samochodowym, elektronicznym, włókienniczym, opakowań i artykułów spożywczych, papierniczym, kosmetycznym i środków czyszczących. BASF Polska zatrudnia łącznie 201 pracowników. Centrala firmy mieści się w Warszawie. BASF posiada także zakład premiksów w Kutnie oraz 4 pola doświadczalno-demonstracyjne, gdzie prowadzone są badania w lokalnych warunkach glebowo-klimatycznych nad nowoczesnymi środkami ochrony roślin. W Kutnie wytwarzane są mieszanki do pasz dla zwierząt, które spełniają najwyższe światowe standardy jakości (ISO 9001:2000 i ISO 140001). W roku 2004 BASF Polska osiągnęła obrót przekraczający 1,19 mld PLN.

Czytaj więcej:

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska