Koltex PRS: Stawiamy na doświadczenie i nową technologię

Czy rozwijający się recykling chemiczny traktujecie jako zagrożenie dla waszej działalności, czy też może uważacie, że dla recyklingu mechanicznego dopiero nadchodzą „tłuste lata”?

Niezależnie od aktualnych zawirowań gospodarczych czy politycznych, zaczęliśmy jako społeczeństwo rozumieć, że zmiany klimatu i degradacja środowiska należą do największych zagrożeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia. Zaśmiecenie środowiska odpadami tworzyw sztucznych można rozwiązać jedynie poprzez zatamowanie ich przedostawania się do otoczenia. Każdy pomysł pomagający rozwiązać problem zalegających na składowiskach odpadów jest godny uwagi. Jedną z metod jest właśnie recykling chemiczny, o którym pan wspomniał. Jak będzie wyglądała przyszłość, oczywiście nie wiadomo, jednak obecnie cały ciężar zawracania surowców do ponownego użytku spoczywa na technologiach recyklingu mechanicznego i można założyć, że w najbliższych latach ten trend się utrzyma.


linia-granulacyjna-z-kompaktorem-01
Linia granulacyjna z kompaktorem

To może najprościej byłoby zabronić tego całego plastiku? Nie ma tworzyw - nie ma problemu?

Takie postulaty pojawiają się czasami w przestrzeni publicznej. Wydaje się jednak, że jest to przykład myślenia życzeniowego. Czy tego chcemy, czy nie, współczesna cywilizacja opiera się na tworzywach sztucznych. A problemem nie jest sam plastik, tylko to, co dzieje się z nim po okresie użytkowania. I to właśnie z tego powodu tak istotna jest rola recyklingu.

Naszym celem jest produkcja linii technologicznych, które pozwolą wprowadzić do powtórnego wykorzystania jak największą ilość recyklatów o wysokich parametrach. Tylko w ten sposób zwiększymy wciąż zbyt mały ich udział w obiegu zamkniętym. Dlatego naszą misją jest ciągła poprawa technologii w przetwórstwie tworzyw. Obecnie procent wykorzystania regranulatu jako surowca w produkcji nowych wyrobów plastikowych jest nadal zbyt niski. Ważna jest więc praca nad selektywną zbiórką oraz inwestycje w recykling, aby materiały te znalazły ponowne zastosowanie. Tylko w ten sposób zredukujemy ilość odpadów z plastiku. Tworzywa sztuczne mają wszechstronne zastosowanie i tę dobrą cechę, że jako surowce z odzysku zastępują inne materiały, przyczyniając się do ochrony zasobów naturalnych.

I przedostatnie, chyba standardowe pytanie. Jakie są zarówno najbliższe, jak i te trochę dalsze plany rozwojowe firmy?

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom rynku krajowego, mamy nowe pomysły związane z rozwojem technologii w naszych maszynach. Nasz dział R&D wciąż pracuje nad doskonaleniem procesu przetwórstwa, automatyki oraz systemów sterowania dających kontrolę na każdym etapie produkcji. Skupiamy się na znajdowaniu nowych rozwiązań procesowych. Doskonale rozumiemy, jak skomplikowany jest cykl życia produktu w recyklingu.

W kontekście rozwoju naszej firmy mamy wiele planów dotyczących wejścia na rynki zagraniczne, a co za tym idzie dalszej rozbudowy infrastruktury firmy. Koncentrujemy się również na budowie silnej marki w środowisku ekonomicznym.

A czego wam życzyć?

Dobrego roku w recyklingu dla nas wszystkich :)

Rozmawiał: Jacek Leszczyński