Koncentrat Ampacet umożliwiaja wykrywanie cząsteczek tworzyw za pomocą detektorów metali

Koncentrat Ampacet umożliwiaja…

Firma Ampacet, wiodący producent koncentratów na świecie, wprowadziła koncentrat do tworzyw sztucznych 1000818-E o właściwościach umożliwiających wykrywanie cząsteczek tworzywa za pomocą detektorów metali. 

Dodatek koncentratu pomaga wykrywać zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa żywności i ograniczeniem do minimum przypadków wycofania produktów żywnościowych z obrotu ze względu na zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi. 

Koncentrat do tworzyw sztucznych 1000818-E firmy Ampacet o właściwościach umożliwiających go za pomocą wykrywacza metali umożliwia wykrywanie zanieczyszczeń w tworzywach sztucznych za pomocą konwencjonalnych wykrywaczy metali stosowanych już w liniach technologicznych w przetwórstwie spożywczym. Jedną z korzyści jest możliwość wykorzystywania narzędzi i urządzeń z tworzyw sztucznych przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka zanieczyszczenia i wyeliminowaniu potrzeby inwestowania w dodatkowe urządzenia wykrywające. Po zastosowaniu koncentratu 1000818-E firmy Ampacet w ilości 10% w folii polietylenowej rozdmuchiwanej o grubości 50 µm, poziom wykrywalności tworzyw sztucznych jest porównywalny do poziomu wykrywalności metali.  

Koncentrat 1000818-E firmy Ampacet jest zalecany do stosowania w szerokim asortymencie narzędzi z tworzyw sztucznych wykorzystywanych w sektorze spożywczym do pakowania surowców i gotowych produktów, takich jak skrzynki, obudowy, tacki, pokrywy, elastyczna folia opakowaniowa, zatrzaski i wiązadła, a także w narzędziach, urządzeniach i elementach odzieży ochronnej stosowanych w przetwórstwie spożywczym.  

Produkty i narzędzia z tworzyw sztucznych wykorzystywane w przetwórstwie spożywczym stanowią potencjalne zagrożenie, jeśli chodzi o zanieczyszczenie żywności, gdy dochodzi do ich uszkodzenia i przedostania się odłamków plastiku do surowców lub gotowych produktów spożywczych. Takie przypadki zanieczyszczenia żywności mogą być zagrożeniem i problemem dla konsumentów, rma Ampacet, wiodący producent koncentratów na świecie, wprowadziła koncentrat do tworzyw sztucznych 1000818-E o właściwościach umożliwiających wykrywanie cząsteczek tworzywa za pomocą detektorów metali. 

Dodatek koncentratu pomaga wykrywać zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa żywności i ograniczeniem do minimum przypadków wycofania produktów żywnościowych z obrotu ze względu na zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi. sprzedawców detalicznych i marek oraz wiązać się z kosztowym wycofywaniem produktów z obrotu. Zanieczyszczenie metalami podlega kontroli w sektorze spożywczym dzięki stosowaniu wykrywaczy metali, co nie ma miejsca w przypadku zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. 

Właściwości Koncentratu do tworzyw sztucznych 1000818-E firmy Ampacet umożliwiają wykrywanie go za pomocą detektora metali. 

Koncentrat może być stosowany w połączeniu z koncentratami barwiącymi, końcowe wyroby mogą mieć różne odcienie, takie jak czerń antracytowa, granat, niebieski i szary. 

shutterstock-64038877-metal-detectable-small

Produkt Ampacet został dopuszczony do stosowania w styczności z żywnością w Europie z określonym poziomem SML (limit migracji specyficznej) oraz jest zgodny z przepisami FDA obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. 

Więcej informacji na temat koncentratu 1000818-E można uzyskać pod adresem marketing.europe@ampacet.com