Koncepcja Trucircle - wsparcie zrównoważonego rozwoju tworzyw sztucznych

Wspomniał pan o recyklingu chemicznym. Czy według pana może on stać się wiodącym sposobem recyklingu odpadów tworzywowych? A jeśli tak, to w jakiej perspektywie czasowej?

Oczywiście, recykling chemiczny ma ogromną zaletę - może prowadzić do otrzymania tworzyw o identycznych własnościach, jak te posiadane przez tworzywa z surowców kopalnych. Materiały tak wytworzone mogą być używane do wszelkich możliwych aplikacji, nawet tam gdzie potrzebne są certyfikacje żywnościowe czy dopuszczenia medyczne. I dlatego właśnie dwa kolejne filary Trucircle to koncepcje oparte na bilansie masowym, pozwalające produkować materiały o własnościach i powtarzalności posiadanych przez te wytwarzane dotychczas.

W pierwszym przypadku rozwiązanie oparte na bilansie masowym i certyfikowane przez ISCC pozwala nam wyprodukować tworzywa na bazie surowców odnawialnych - w naszym przypadku mówimy o oleju odpadowym przy wytwarzaniu tarcicy. Dodatkowo bardzo istotne są tu też dwie rzeczy - jest to surowiec pochodzenia roślinnego, który nie zubaża łańcucha pokarmowego. Czyli, mówiąc wprost, nie może być używany do produkcji żywności. 

Drugi z nich to recykling chemiczny, czyli koncepcja użycia oleju pirolitycznego uzyskanego z procesu przetworzenia zmieszanych odpadów tworzywowych. Naszym zdaniem recykling chemiczny ma ogromną przyszłość, ponieważ pozwala w znacznym stopniu uprościć proces sortowania.

Patrząc z naszego punktu widzenia, w ciągu półtora roku powinna ruszyć pierwsza fabryka, w której będziemy uszlachetniać olej pirolityczny. Spowoduje to znaczne zwiększenie naszych możliwości produkcyjnych. Mogę powiedzieć, że ze strony przetwórców i właścicieli marek zainteresowanie jest ogromne, a spora część planowanej produkcji jest już zakontraktowana. Zainteresowani naszymi dokonaniami mogą znaleźć bardzo wiele ciekawych materiałów na stronie internetowej dotyczącej koncepcji Trucircle1.

sabic-global-headquarter-tcm1010-12551

Koncern SABIC nie ogranicza się jednak tylko do aktywności w zakresie zrównoważonych rozwiązań produktowych; również procesy technologiczne są dla niego niezwykle istotne. Firma zdecydowanie wkracza w zasilanie swoich fabryk energią odnawialną.

Ja często wracam do początków i powodów powstania naszej firmy - SABIC został założony w 1976 r. w celu zagospodarowania gazu ziemnego wydobywającego się z ziemi przy złożach ropy naftowej, który był wtedy spalany. W związku z tym można powiedzieć, że byliśmy pionierami zrównoważonego rozwoju nawet jeśli się to jeszcze tak nie nazywało. I cały czas idziemy w tym kierunku z naszymi innowacjami. Kilka lat temu w Arabii Saudyjskiej uruchomiliśmy zakład utylizacji dwutlenku węgla i przetwarzania go do produktów takich jak np. mocznik. Dzięki temu zmniejszyliśmy ilość emitowanego CO2 o 0,5 mln ton rocznie. 

Najnowszą wiadomością jest ogłoszona pod koniec lipca inicjatywa użycia wyłącznie energii słonecznej do produkcji prądu zasilającego naszą fabrykę w Hiszpanii wytwarzającą poliwęglan. Taka zmiana wymaga zainwestowania 70 mln euro w elektrownię produkującą 100 MW energii. Cały projekt ma zostać sfinalizowany w 2024 r. Docelowo naszą ambicją jest posiadanie dostępu do energii odnawialnej na poziomie 10 GW w 2030 r.

W czerwcu ub.r. ogłoszono, że 70% udziałów w SABIC-u przejmuje saudyjski koncern Aramco za niebagatelną kwotę 70 mld dolarów. Jakie znaczenie ma dla koncernu ta transakcja? 

Cała transakcja została sfinalizowana i zatwierdzona stosunkowo niedawno, więc nie mogę jeszcze podać konkretnych planów na przyszłość. Aktualnie jesteśmy na etapie budowania drogi dalszego rozwoju i wykorzystania wzajemnych powiązań. Wydaje nam się, że jest to bardzo ważny i pozytywny krok. Aramco jest ogromną firmą, uznawaną za największą na świecie, z jasną strategią i chęcią wydłużania łańcucha wartości w kierunku produktów chemicznych i petrochemicznych, w których z kolei SABIC jest mocny i znany. Tak więc zadziała tu zapewne efekt synergii i wspólnego wzrostu. Z punktu widzenia tworzyw i naszego polskiego rynku - zapotrzebowanie na tworzywa cały czas rośnie, mamy więc nadzieję, że wraz z Aramco będziemy mogli dalej intensywnie w tym wzroście uczestniczyć. 

Rozmawiał: Jacek Leszczyński

1 https://www.sabic.com/en/sustainability/sustainable-solutions/trucircle-portfolio-and-services


Czytaj więcej:
Wywiad 291

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska