Kongres "Polska Chemia" po raz pierwszy w Krakowie

Kongres "Polska Chemia" po…
Polska Izba Przemysłu Chemicznego podała szczegóły dotyczące trzeciej edycji Kongresu "Polska Chemia". W tym roku wydarzenie skupiające najważniejsze osoby polskiej i światowej branży chemicznej odbędzie się w dn. 15-16 czerwca w Krakowie.

Dotychczasowe dwie edycje konferencji, obfitujące w ważne dyskusje na temat kondycji sektora, odbyły się w Puławach. Zdaniem organizatorów były one niezwykle udane, co świadczy o potrzebie organizacji wydarzenia umożliwiającego dyskusję o warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych i roli przemysłu chemicznego we wzroście gospodarczym Polski.

Wśród tematów trzeciej edycji Kongresu wymienić można np. perspektywy przemysłu chemicznego na tle gospodarki światowej, badania i innowacje w przemyśle chemicznym, zrównoważony rozwój w przemyśle chemicznym. Osobne miejsce zostanie poświęcone sprawom związanym z regulacjami prawnymi, inwestycjami, instrumentami wsparcia i polityką klimatyczną.

Organizatorzy wydarzenia spodziewają się kilkuset gości. W obradach weźmie udział kilkudziesięciu panelistów - przedstawicieli branży chemicznej, nauki i mediów. Swoją ofertę zaprezentują firmy partnerskie i członkowskie PIPCh.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu zostaną zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.