Konica Minolta rozpoczyna działalność w obszarze obrazowania hiperspektralnego

Konica Minolta rozpoczyna…

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) rozwija swój dział Sensing Business, oferując szeroką gamę produktów i rozwiązań o wysokiej wartości dodanej dla rozwijających się sektorów teleinformatyki i motoryzacji, w oparciu o swoje mocne strony w dziedzinie technologii pomiaru światła, koloru i wyglądu. Konica Minolta rozpoczęła działalność w obszarze obrazowania hiperspektralnego (HSI) od przejęcia fińskiej firmy Spectral Imaging Oy Ltd. (Specim), wiodącego gracza na rynku HSI.

W ramach strategii rozwoju działu Sensing Business, Konica Minolta zamierza przyczynić się do trwałego zwiększania wartości dla klientów i rozwiązywania globalnych problemów społecznych w obszarze bezpieczeństwa, ochrony i nauk środowiskowych dzięki technologii HSI, która jest kluczowa dla wizualizacji obiektów niewidzialnych ludzkim okiem.

Dzięki przejęciu firmy Specim, lidera na rynku HSI, Konica Minolta zyskuje technologię obrazowania hiperspektralnego o wysokiej precyzji, know-how i bazę klientów oraz prowadzi ekspansję na rynku zastosowań przemysłowych, takich jak sortowanie surowców wtórnych, sortowanie żywności i teledetekcja.
Przejęcie tej firmy odgrywa ważną rolę w zwiększaniu skali działalności Konica Minolta w obszarze pomiarów, kontroli i diagnostyki w oparciu o nową strategię rozwoju oraz w budowaniu kolejnego filaru zrównoważonego wzrostu i zysków, po dziale sprzętu biurowego.

konica

Cel przejęcia

Bazując na swoich technologiach optycznych zgromadzonych w dziale aparatów fotograficznych i kamer, Konica Minolta oferuje precyzyjne urządzenia pomiarowe i rozwiązania w obszarze pomiaru światła, koloru i wizualnych pomiarów powierzchni, przyczyniając się w ten sposób do zapewnienia klientom wysokiej jakości ich produkcji. Oprócz rozwijania podstaw istniejącego działu Sensing Business, Konica Minolta zamierza także wykraczać poza możliwości widzenia, jakie zapewniają oczy człowieka w obszarze ochrony, bezpieczeństwa i nauk środowiskowych, wdrażając strategię wzrostu przewidującą zapewnianie klientom nowych trwałych wartości i rozwiązywanie problemów, z jakimi borykają się społeczeństwa na całym świecie. HSI jest jedną z kluczowych technologii służących realizacji strategii rozwoju firmy.

Informacje o firmie Specim

Jako wiodąca firma w branży HSI, Specim posiada gamę produktów, które umożliwiają pomiar w szerokim zakresie długości fal, od światła widzialnego do dalekiej podczerwieni, jak również specjalizowane rozwiązania stacjonarne, instalowane na liniach produkcyjnych i kompletne zestawy do pomiarów z powietrza. Firma posiada również bazę klientów w bardzo licznych branżach, między innymi branży recyklingu oraz przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, skupionych wokół producentów maszyn sortujących. Ponadto firma Specim opracowała platformę SpecimONE, która ułatwia i przyspiesza wprowadzanie technologii obrazowania hiperspektralnego do maszyn sortujących w celu dalszego rozwoju działalności w obszarze HSI w zastosowaniach przemysłowych.

Plany na przyszłość

Wykorzystując swoją bazę klientów i globalną sieć, Konica Minolta przyspieszy rozwój zastosowań technologii HSI i wprowadzanie urządzeń do zastosowań przemysłowych. Konica Minolta będzie również dążyć do rozszerzenia swojej oferty w obszarach, w których już prowadzi działalność oraz w zastosowaniach wbudowanych w przemyśle poprzez synergię z technologiami przetwarzania obrazu i technologiami optycznymi. W szczególności Konica Minolta będzie rozwijać współpracę z producentami urządzeń sortujących do recyklingu i produktów spożywczych, a także strategicznie koncentrować się na rozwijających się rynkach, takich jak rynek farmaceutyczny. Umowa sprzedaży akcji została podpisana w dniu 19 listopada 2020 r., a jej zamknięcie nastąpi w połowie grudnia 2020 r., pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich władz.

W celu rozszerzenia działalności na nowe strategiczne obszary wzrostu, Konica Minolta Sensing Europe koncentruje się przede wszystkim na kamerach HSI firmy Specim serii IQ oraz serii FX. Kamery te, stosowane w wielu branżach i obszarach, takich jak dziedzictwo kulturalne/muzea, żywność i uprawa roślin, recykling itd., umożliwią firmie Konica Minolta Sensing Europe wykorzystanie jej globalnej bazy klientów i globalnej sieci kontaktów, aby zwiększyć sprzedaż kamer HIS firmy Specim na rynku europejskim.

konica1

Reportaże

Forum