Konserwacja wody chłodzącej w przetwórstwie tworzyw

Ponadto istnieją fizyczne, hydrauliczne i chemiczne (biocydy i bakteriocydy o szerokim zakresie działania utleniającego) możliwości redukcji rozwoju zanieczyszczeń mikrobiologicznych w układzie chłodzenia.

Bakteriocydy są substancjami biologicznie aktywnymi, które przy odpowiednim stężeniu niszczą bakterie poprzez zahamowanie ich rozwoju i podziału. Biocydy są chemikaliami, które zabijają mikroorganizmy poprzez wpływ na działanie enzymów.

Wybór odpowiedniego sposobu działania jest zawsze uzależniony od warunków lokalnych, takich jak rodzaj budowy układu, materiały, woda zasilająca, możliwe nakłady na ochronę środowiska oraz zakres obciążeń biologicznych.

Zarządzanie nadzorem
Podobnie jak olej hydrauliczny, także woda chłodząca wymaga okresowego przeprowadzania kontroli. W przypadku stosowania do obróbki wody chemikaliów należy ostrzec przed zbyt dużym eksperymentowaniem. Należy także unikać mieszania chemikaliów z uwagi na możliwość zachodzenia nieprzewidywalnych reakcji chemicznych. Przy zmianie substancji stosowanej do obróbki wody należy opróżnić i oczyścić układ wody chłodzącej. Podstawowe parametry chemiczne wody powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku przez producenta substancji do obróbki wody.

Przy tworzeniu systemu profilaktycznego utrzymywania urządzeń w dobrym stanie należy dodatkowo samemu kontrolować następujące punkty:
  • stan kanałów chłodzących w formach,
  • stan wież chłodniczych i wymienników ciepła w instalacji chłodniczej oraz stan przewodów rurowych,
  • natężenie przepływu w chłodnicach hydraulicznych i w strefach zasilania ślimaków na wtryskarkach,
  • działanie wskaźników zanieczyszczenia filtrów wody,>/li>
  • optyczna ocena zanieczyszczenia wody.
Raz na kwartał należy kontrolować też takie parametry jak: temperatura, wartość pH, przewodność elektryczna, stężenie w wodzie substancji do obróbki wody, twardość całkowita, udział chlorków (gdy należy spodziewać się wystąpienia problemów, np. w przypadku stali stopowych), ogólna ilość zarazków, zużycie wody na zasilanie.

Dane te należy dokumentować i kontrolować pod kątem mocnych odchyłek. Kroki podejmowane w wyniku wystąpienia odchyłek należy rejestrować w dzienniku pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego w relacjach z państwowymi urzędami do spraw gospodarki wodnej. Wykazanie się tą dokumentacją jest ważne przy certyfikacji w kierunku ochrony środowiska zgodnej z norma ISO 14001.