Kraiburg TPE rozszerza swoją ofertę o rozwiązania TPE z certyfikatem ISCC Plus

Kraiburg TPE rozszerza swoją…

Producent renomowanych elastomerów termoplastycznych z Waldkraiburg rozszerza swoją ofertę produktową o materiały z certyfikatem ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification). ISCC Plus jest międzynarodowym systemem certyfikacji wszystkich zrównoważonych surowców. Z innowacji tej skorzystają zwłaszcza klienci z sektora konsumenckiego i medycznego, otrzymają oni jednocześnie wsparcie w podejmowaniu kolejnych kroków w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kraiburg TPE dostarcza obecnie wybrane materiały TPE z certyfikatem ISCC Plus. Dzięki podejściu opartemu na bilansie masy (Mass Balance) w ramach obszernego audytu zapewniona jest zgodność z różnymi normami społecznymi i ekologicznymi, z czego korzystają przetwórcy i konsumenci końcowi. Gwarantuje to możliwość pełnej identyfikacji w łańcuchu dostaw, która obejmuje również świadectwo pochodzenia surowców i materiałów. Korzyści z certyfikatów ISCC Plus odnoszą w szczególności klienci TPE z podlegającego ścisłym regulacjom sektora konsumenckiego i medycznego, gdzie dzięki oferowanym przez Kraiburg TPE certyfikatom materiałowym, nie zachodzi potrzeba inicjowania nowego procesu zatwierdzania ich produktów końcowych.

Zarówno popyt jak i wymagania dotyczące bardziej zrównoważonych rozwiązań w przemyśle tworzyw sztucznych nadal rosną, a firmy produkcyjne zidentyfikowały różnorodne sposoby umożliwiające dostarczenie klientom produktów, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym. W przypadku materiałów TPE, w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynków, coraz częściej są stosowane materiały zawierające surowce pochodzące z recyklingu.. Istnieją jednak obszary zastosowań, w których wykorzystanie takich materiałów jest utrudnione, np. ze względu na specjalne regulacje i przepisy prawne, które obecnie wykluczają możliwość stosowania materiałów z recyklingu.W przypadku niektórych surowców wymagane są również szeroko zakrojone badania przeprowadzane przez producentów i przetwórców, zanim surowce te zostaną ostatecznie dopuszczone do obrotu..W takich przypadkach zastosowanie bardziej zrównoważonych materiałów nie może być realizowane bez dodatkowych nakładów i kosztów. Kraiburg TPE wychodzi temu naprzeciw, oferując sprawdzone rozwiązania produktowe z certyfikatem ISCC Plus (bilans masy), aby w ten sposób wspierać klientów w stosowaniu zrównoważonych materiałów TPE i wspólnie wykonać kolejny krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

1krapr184a


„Stosowanie materiałów z certyfikatem ISCC Plus oferuje zarówno naszym klientom, jak i firmie Kraiburg TPE korzyści w procesie przechodzenia od z surowców kopalnych do surowców zrównoważonych. Certyfikat gwarantuje, że cały łańcuch dostaw spełnia surowe normy środowiskowe i społeczne. Ponadto materiały posiadające certyfikat ISCC Plus, dzięki podejściu opartemu na bilansie masy, są w pełni równoważne ze swoimi odpowiednikami produkowanymi na bazie standardowych surowców kopalnych z perspektywy przepisów i i regulacji prawnych”, podsumowuje dr Andrea Winterstetter, Corporate Sustainability Manager w Kraiburg TPE. „Ogólnie rzecz biorąc, stosowanie materiałów z certyfikatem ISCC Plus w ramach podejścia opartego na bilansie masy jest strategicznym kamieniem milowym, który zapewnia wymierne korzyści naszym klientom i nam jako firmie, oraz wspiera wszystkich zainteresowanych w osiąganiu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu.”

ISCC to globalnie stosowany, uznany i ustandaryzowany system certyfikacji, który obejmuje surowce bio, bio-cyrkowe i cyrkularne. Stopniowe zwiększanie udziału bardziej zrównoważonych surowców jest możliwe dzięki podejściu opartemu na bilansie masy. W ten sposób zastępowane są surowce kopalne, a ślad CO2e jest stopniowo redukowany. Podejście oparte na bilansie masy umożliwia mieszanie surowców odnawialnych i kopalnych w procesach produkcyjnych i gwarantuje jednocześnie,że udział zrównoważonych surowców jest w pełni możliwy do prześledzenia. Kolejną zaletą dla klientów i przetwórców jest to, że dzięki rozwiązaniu „drop in” nie są konieczne tzw. testy negatywne. Klienci otrzymują produkt, który jest chemicznie identyczny z ich dotychczasowymi rozwiązaniami, dlatego też dotychczasowe parametry przetwarzania pozostają bez zmian.

Josef Neuer, Head of Product Management w Kraiburg TPE, tak podsumowuje ISCC Plus: "Możliwość zaoferowania naszym klientom mieszanek TPE z certyfikatem ISCC Plus z zastosowaniem metody bilansu masy to dla nas duży krok. Wzbogaca to naszą linię produktów Thermolast o bardziej zrównoważone tworzywa. Nasze produkty ISCC Plus koncentrują się na zastosowaniu w opakowaniach, produktach pielęgnacji ciała i medycynie, gdzie korzyści z zastosowania bardziej zrównoważonych materiałów są szczególnie znaczące. Jesteśmy przekonani, że klienci, którzy już pracują na rzecz zrównoważonego rozwoju, docenią tę nowość w naszej ofercie,, podobnie jak klienci, którzy chcą podjąć kolejne kroki w tym kierunku. Jesteśmy zobowiązani do towarzyszenia naszym partnerom i klientom w tej podróży do zrównoważonego rozwoju oraz do uzyskania jak najlepszych wyników!"

Certyfikat obecnie obowiązuje na produkty dostarczane w regionie EMEA i jest już ogólnie dostępny.