Krasten 552M - udarowy łatwo formowalny polistyren Synthos

Krasten 552M - udarowy łatwo formowalny polistyren Synthos
Podczas targów Plastpol w Kielcach firma Grupa Synthos promowała swój najnowszy produkt. Chodzi o innowacyjny typ udarowego łatwo formowalnego polistyrenu (HIPS) o nazwie Krasten 552M.

Krasten 552M to produkt znajdujący się w ofercie spółki Synthos Kralupy. - To czym odznacza się ten polistyren, to zaawansowane aplikacje wtryskiwania, wykorzystujące lepsza obrabialność z wysokimi wymaganiami w zakresie właściwości fizycznych, mechanicznych i użytkowych finalnego produktu, a także możliwość ciągnienia profili - tłumaczyli w Kielcach przedstawiciele Synthos.

Biorąc pod uwagę technologię obróbki to w przypadku Krasten 552M jest to wtryskiwanie lub ciągnienie. Analizując właściwości polistyrenu widać, że w porównaniu ze starszym typem Krastenu 552M, ten młodszy umożliwia producentowi uzyskanie wyższej wydajności produkcji i korzystnego nastawienia techniki przerobu, również wyrobów z wysokimi wymaganiami w zakresie kombinacji właściwości mechanicznych i cieplnych produktu.

Typowe parametry polistyrenu Krasten 552M prezentujemy w tabeli:

Typowe parametry polistyrenu Krasten 552M

Firma Synthos jest jednym z największych polskich przedsiębiorstw w branży chemicznej. Jej działalność koncentruje się na trzech obszarach produktowych: kauczukach i lateksach syntetycznych, tworzywach styrenowych oraz dyspersjach winylowych i kopolimerowych

Jeśli chodzi o tworzywa oferowane przez Synthos to ich zestaw obejmuje kilka rodzajów produktów. Przede wszystkim wymienić należy tu polistyren niskoudarowy do zastosowań ogólnych (GPPS), który jest wytwarzany jako tworzywo uniwersalne w różnych gatunkach. Proces produkcyjny opiera się na polimeryzacji blokowej, którą inicjują nadtlenki organiczne. Zapotrzebowanie na GPPS pochodzi głównie ze strony przemysłu opakowaniowego.

Z kolei popyt na polistyren wysokoudarowy (HIPS) wynika z jego specjalnych właściwości, takich jak trwałość, odporność na uderzenia i to, że może być również stosowany jako alternatywa dla tworzyw technicznych. Produkcja HIPS, do których zalicza się choćby prezentowana wyżej nowość pokazywana na Plastpolu, obejmuje kilka różnych gatunków. Proces produkcji jest taki sam, jak w przypadku GPPS, ale może być również inicjowany przez wysokie temperatury.

Produkty HIPS i GPPS są oferowane właśnie pod nazwą Krasten, a łączna roczna wydajność produkcji sięga 80 tys. ton.

Warto też wiedzieć, że tworzywa Krasten mają różne zastosowania, w zależności od gatunku. Możliwe zastosowania obejmują np. opakowania do żywności i napojów, urządzenia medyczne oraz podstawowy materiał do produkcji zabawek i elementów meblowych.

Inny z gatunków tworzyw w zestawie Synthos, czyli polistyren spieniany (EPS) powstaje w procesie polimeryzacji w zawiesinie i nadaje się do produkcji elementów kształtowych, folii, płyt i bloków izolacyjnych, w szczególności w przemyśle budowlanym. Zapotrzebowanie na EPS wiąże się głównie z zastosowaniami izolacyjnymi. Jest on oferowany pod nazwą Koplen, a wydajność produkcji w instalacjach Synthos to 70 tys. ton rocznie.

ABS natomiast zalicza się do tworzyw technicznych wykorzystywanych w branży elektrotechnicznej, motoryzacyjnej i wyrobów konsumpcyjnych. W styczniu 2008 r. Synthos zamknął jednak z instalację do produkcji ABS o wydajności 10 tys. ton rocznie.