KraussMaffei sprzedaje spółkę Netstal firmie Krones AG

KraussMaffei sprzedaje spółkę…

Monachijska grupa KraussMaffei zajmująca się inżynierią mechaniczną sprzedaje swoją szwajcarską spółkę-córkę Netstal Maschinen AG firmie Krones AG, wieloletniemu klientowi Netstal, który produkuje maszyny do napełniania i pakowania napojów i płynnej żywności. Transakcję ogłoszono już 29 stycznia, a umowa kupna została podpisana 6 lutego, opiewając na kwotę około 170 milionów euro. 

Oprócz Netstal Maschinen AG z siedzibą w Näfels, Krones przejmuje Netstal Deutschland GmbH, spółkę zależną zajmującą się sprzedażą i serwisem z siedzibą w Stuttgarcie, a także jedenaście innych jednostek sprzedaży i serwisu w USA, Ameryce Południowej, Europie i Azji. W ramach sprzedaży około 530 pracowników zostanie przeniesionych z KraussMaffei do Krones. Wszystkie istniejące miejsca pracy w Netstal zostaną zachowane. Netstal będzie nadal zarządzać swoją działalnością niezależnie, a wieloletni dyrektor generalny Netstal, Renzo Davatz, będzie wciąż zarządzał firmą.

Skonsolidowany udział Netstal Maschinen AG w całkowitej sprzedaży Grupy KraussMaffei w roku obrotowym 2023 wyniósł nieco poniżej 20 procent.

net-elios4500-img1

Sprzedaż stwarza pole do dalszych inwestycji

- Sprzedaż Netstal jest częścią naszego długoterminowego planu dostosowania KraussMaffei pod względem strategicznym, organizacyjnym i globalno rynkowym. W przyszłości chcemy w pełni skupić się na naszej podstawowej działalności i nowych rynkach wzrostu, wzmocnić główną markę KraussMaffei i odpowiednio skoncentrować Grupę. Jednocześnie sprzedaż Netstal daje nam możliwość dalszych inwestycji, na przykład w cyfryzację i rozwój nowych maszyn - powiedział prezes KraussMaffei, Chi Zhang.

brak
 

Producent maszyn i kompletnych linii technologicznych do produkcji i rozlewu w butelki PET, butelki szklane, puszki, oraz instalacji recyklingu butelki PET

Polska
brak
 

Maszyny do rozdmuchu z rozciąganiem

Germany

Reportaże

Forum