Kredytodawcy pochwalili SK Eurochem

Kredytodawcy pochwalili SK…
Spółka SK Eurochem zrealizowała finansową część swojego projektu związanego z uruchomieniem we Włocławku fabryki zajmującej się produkcją granulatu PET. Wszyscy kredytodawcy spółki, czyli EBOiR, Raiffeisen, Nordea oraz Koexim uznali i potwierdzili przyszłą zyskowność firmy. Z tej okazji odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej SK Eurochem oraz Zgromadzenie Wspólników.

Uroczystości rozpoczęły się od spotkania we włocławskim hotelu Aleksander, gdzie odbyło się przedstawienie przyjętych i zrealizowanych założeń. Następnie członkowie Rady Nadzorczej SK Eurochem oraz zaproszeni goście pojechali odwiedzić włocławską fabrykę.

We Włocławku pojawili się m.in. Chang Geun Kim - wiceprezes SK Chemicals Co., Moon Suk Lee - wiceprezes SK Chemicals Co., Young-Mun Lim - wiceprezes SK Engineering & Construction, Patryk Borzęcki – dyrektor finansowy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Byung Muh Suh – dyrektor oddziału LG International Corp. we Frankfurcie, a także Young Wan Kim - dyrektor Nordea Bank Polska S.A. oraz Byung Chul Won z The Export – Import Bank of Korea.


Włocławska fabryka funkcjonuje od dwóch lat. Projekt szacowany na 70 milionów euro jest najważniejszą inwestycyjną zagraniczną zrealizowaną w polskim sektorze chemicznym przez inwestora azjatyckiego. Za jego sprawą powstała prawie setka miejsc pracy.

Włocławska fabryka produkuje granulat PET, wykorzystywany w przemyśle tworzyw sztucznych, przede wszystkim przy produkcji butelek.

Konsumpcja PET w Polsce rocznie sięga ok. 130 tys ton. Obecne moce produkcyjne SK Eurochem to 120-140 tys. ton rocznie. Do pojawienia się SK Eurochem na rynku nasz kraj był importerem tego polimeru. Obecnie natomiast 60 proc. produkcji włocławskiego zakładu trafia za granicę. Do głównych odbiorców SK Eurochem należą Coca-Cola Company oraz Dannone.

Jeśli chodzi o polski rynek, to m.in. od 2010 do 2014 r. SK Eurochem będzie dostarczał spółce PKN Orlen kwas tereftalowy. W pierwszym roku obowiązywania umowy będzie to 25-50 tys. ton. Przez kolejne lata liczba wzrośnie do 100 - 120 tys. ton.

Akcjonariuszami SK Eurochem Sp. z o.o. są SK Chemicals (64 proc.), należący do Grupy PKN Orlen - Anwil SA (17 proc.), LG International (10 proc.) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (9 proc.).

Inwestycja została sfinansowana m.in. poprzez kredyt konsorcjalny EBOiR i banków koreańskich. Polski partner wniósł do spółki m.in. grunt, na którym zbudowana została fabryka, dostarcza jej media oraz część surowców niezbędnych do produkcji granulatu.

SK Eurochem na mocy umów kredytowych zobowiązany był do kontroli w ramach Fizycznej i Finansowej Realizacji Projektu. Firma utrzymała warunki przedstawione do fizycznej realizacji już w 2005 r. Fabryka działała zgodnie z parametrami produkcyjnymi. Te parametry, to m.in. odpowiedni wskaźnik zużycia surowców, a także minimalna ilość produkcji i sprzedaży (24 tys. ton) przez trzy kolejne miesiące.

2006 r., jako rok podatkowy, był okresem kontrolnym zobowiązań finansowych przewidzianym w Umowach Kredytowych. Jako warunek Finansowej Realizacji Projektu wszystkie umowy projektowe i finansowe były sprawdzane pod względem ważności i spełniania warunków.


Wszystkie dowody do pomyślnego zdobycia i zarejestrowania głównego celu zostały przygotowane. Firma spełniła trzy wskaźniki finansowe obliczone do badania okresowego. Dzięki spełnieniu powyższych warunków wszyscy kredytodawcy (EBOiR, Raiffeisen, Nordea, Koexim) uznali i potwierdzili zdolność i przyszłą zyskowność firmy.

Najważniejszym produktem SK Chemicals wytwarzanym w naszym kraju jest Skypet. Jest to zarejestrowana nazwa handlowa firmy SK Chemicals dla polimeru politereftalan etylenu (PET).
Reportaże

Forum

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01

Echo_Plast

Jaki rodzaj folii do szycia elementów odzieży i akcesoriów 2020-10-02

Arys37

Zabrudzone kurtyny PCV 2020-09-22