Krones Recycling zostaje wydzielony jako niezależny oddział spółki

Krones Recycling zostaje wydzielony…

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu szybko rośnie na całym świecie: rośnie świadomość konsumentów, firmy stawiają sobie coraz bardziej ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, a wymagania dotyczące recyklingu stawiane przez międzynarodowe rządy również rosną. Jako firma z prawie 30-letnim doświadczeniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych i prawie 25-letnim doświadczeniem w dziedzinie recyklingu, Krones podjął pionierską decyzję o połączeniu swojej wiedzy w zakresie recyklingu i wydzieleniu w niezależnej spółki Krones Recycling GmbH od lipca 2024 roku.

To logiczny krok, jak wyjaśnia dyrektor generalny Krones, Christoph Klenk: "Wydzielenie spółki pozwoli Krones Recycling rozwijać się szybciej i zgodnie z wymaganiami rynku. Zgodnie z naszym założeniem Rozwiązania wykraczające poza jutro, dział ten wnosi decydujący wkład w ochronę środowiska poprzez przywracanie odpadów z tworzyw sztucznych do cyklu o wartości dodanej".

Większa elastyczność, znana usługa "all-in-one"

Ponadto, dzięki odchudzonym procesom i strukturom, nowa firma będzie w stanie szybciej reagować na zmiany na stale zmieniającym się rynku recyklingu, mówi Michael Gotsche, dyrektor zarządzający Krones Recycling GmbH: "Nowo utworzona firma oferuje nam niezbędną elastyczność i zakres działania, aby móc wdrażać decyzje w sposób zorientowany na klienta, szybki i zoptymalizowany".

Mimo całej swojej niezależności, nazwa Krones Recycling nie tylko symbolizuje koncentrację na inżynierii instalacji w dziedzinie recyklingu, ale także odzwierciedla ścisły związek z Grupą Krones. "Wiemy, że nasi klienci doceniają kompleksową wiedzę firmy Krones, co oznacza, że otrzymują wszystko z jednego źródła. Mogą nadal na tym polegać w przyszłości. Światowa sieć sprzedaży i serwisu jest również dostępna dla nas bez ograniczeń" - kontynuuje Gotsche.

Ambitne cele

Duża liczba tworzyw sztucznych, takich jak PET, PE, PP i PS, jest już przetwarzana na liniach Krones Recycling na całym świecie. "Naszą wizją jest codzienny wkład w globalną gospodarkę o obiegu zamkniętym dla wszystkich tworzyw sztucznych poprzez oferowanie naszym klientom zrównoważonych i opłacalnych rozwiązań w zakresie recyklingu" - mówi Michael Gotsche, opisując nadrzędny cel biznesowy. Istnieje również wyraźny znacznik w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju Krones: co najmniej 30 procent tworzyw sztucznych przetwarzanych na liniach Krones ma być zawracanych do obiegu jako surowiec wtórny.

W związku z tym Krones Recycling będzie nadal prowadzić intensywne badania nad nowymi innowacjami w swoim wewnętrznym Centrum Technologii Recyklingu. Tam, w imieniu klientów, mogą być przeprowadzane testy dotyczące możliwości recyklingu różnych tworzyw sztucznych, w tym klejów i kolorów, w rzeczywistych warunkach.

201903gr02-0001-korr1-preview-print-1
Na liniach Krones Recycling na całym świecie przetwarzana jest już szeroka gama tworzyw sztucznych, takich jak PET, PE, PP i PS.
BIZNES START

Producent maszyn i kompletnych linii technologicznych do produkcji i rozlewu w butelki PET, butelki szklane, puszki, oraz instalacji recyklingu butelki PET

Polska