Krzysztof Łokaj dyrektorem zarządzającym PIPCh

Krzysztof Łokaj dyrektorem zarządzającym PIPCh
Od 1 maja br. obowiązki dyrektora zarządzającego Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przejął dr inż. Krzysztof Łokaj. Nowy dyrektor zastąpił na tym stanowisku Annę Gietkę, która pełniła obowiązki dyrektora od sierpnia ub.r.

Krzysztof Łokaj jest pracownikiem PIPCh od 2010 r. Przez objęciem stanowiska dyrektora zarządzającego, dr Łokaj zajmował w Izbie stanowisko Senior Managera i Eksperta ds. Rozwoju Przemysłu Chemicznego. Łokaj od 2010 r. z ramienia Izby współpracuje z CEFIC (Europejskim Rada Przemysłu Chemicznego) oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami europejskimi i krajowymi, a także z przedstawicielami władz polskich i unijnych, nie tylko w sprawach klimatyczno-energetycznych, ale także w obszarze wspierania innowacyjności i kształcenia kadr dla przemysłu chemicznego.

Nowy dyrektor PIPCh studiował technologię chemiczną na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych. Nadal pozostaje związany z Wydziałem. Dr Łokaj jest również wiceprzewodniczącym ForumCO2 – stowarzyszenia organizacji gospodarczych energochłonnych branż polskiego przemysłu.

W związku ze zmianą charakteru swojej współpracy z Izbą Anna Gietka zdecydowała się przejść na stanowisko Eksperta ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, będzie również koordynować prace Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komisji ds. Ekologii.