LANXESS będzie jednym z największych dostawców produktów do kontroli mikrobiologicznej

LANXESS będzie jednym z największych…

LANXESS, koncern zajmujący się chemikaliami specjalistycznymi ogłosił, że zamierza przejąć działalność obejmującą kontrolę mikrobiologiczną amerykańskiej grupy International Flavors & Fragrances Inc. (IFF). Oba podmioty podpisały umowę w tej sprawie 23 sierpnia 2021 r. Dział kontroli mikrobiologicznej spółki IFF Microbial Control jest jednym z czołowych dostawców przeciwdrobnoustrojowych składników aktywnych i preparatów do ochrony materiałów, konserwantów i środków dezynfekujących. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w środkach higieny osobistej i domowych środkach czystości, uzdatnianiu wody przemysłowej oraz farbach i powłokach ochronnych.

Transakcja podlega zatwierdzeniu przez odpowiednie urzędy antymonopolowe. Ponadto dział kontroli mikrobiologicznej musi najpierw zostać wydzielony z Grupy IFF. Koncern LANXESS przewiduje więc, że transakcja zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2022 roku.

Wartość sprzedaży działu kontroli drobnoustrojów IFF wynosi ok. 450 mln USD, natomiast EBITDA - ok. 100 mln USD. W ciągu czterech lat po sfinalizowaniu transakcji koncern LANXESS spodziewa się, że w wyniku synergii uda się zrealizować ok. 35 mln USD (30 mln EUR) zysku EBITDA. Przewiduje się też, że przejęcie przyniesie przyrostowy wzrost zysku na jedną akcję już w pierwszym roku obrachunkowym po sfinalizowaniu transakcji.

– W 2021 roku wszystko wskazuje na wzrost. Przejęcie działu kontroli drobnoustrojów IFF jest już czwartą transakcją przejęcia dokonaną w tym roku i drugą co do wielkości w historii koncernu - podkreślił powiedział Matthias Zachert, prezes LANXESS AG. - Ta inwestycja doskonale wpisuje się w nasz strategiczny kierunek - chemikalia specjalistyczne z atrakcyjnymi marżami, zastosowaniami w wielu branżach i globalną obecnością. W efekcie tego przejęcia LANXESS stanie się jednym z największych na świecie dostawców produktów do kontroli mikrobiologicznej. Jednocześnie wzmacniamy segment konsumenckich produktów do ochrony, który stanie się najsilniejszym segmentem w Grupie i po raz kolejny podejmujemy decydujący krok naprzód, który zwiększa rentowność i stabilność koncerny LANXESS.

LANXESS zapłaci za przejęcie ok. 1,3 mld USD (1,1 mld EUR).

- Biorąc pod uwagę synergie, do których dążymy, osiągamy atrakcyjną cenę zakupu wynoszącą 9,6-krotność EBITDA - dodaje Michael Pontzen, Dyrektor Finansowy LANXESS. Grupa sfinansuje cenę zakupu kapitałem obcym - uzyskano już na ten cel odpowiednie finansowanie pomostowe. - W najbliższych miesiącach zastąpimy uzgodnione z naszymi bankami finansowanie pomostowe plasowaniem obligacji korporacyjnych na rynku kapitałowym - kontynuuje Michael Pontzen. - Wybór takiego rozwiązania wynika z ogromnej wagi, jaką przywiązujemy do utrzymania naszego solidnego ratingu klasy inwestycyjnej.


Czytaj więcej:
Medycyna 161

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A