Lanxess i Advent International powołują globalną spółkę joint venture

Lanxess i Advent International…

Koncern Lanxess i Advent International ("Advent"), jeden z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity o ugruntowanej pozycji w branży chemicznej, powołują spółkę joint venture zajmującą się polimerami inżynieryjnymi o wysokich parametrach. Przedstawiciele obu firm podpisali dziś umowę o przejęciu od holenderskiego koncernu Royal DSM działu DSM Engineering Materials (DEM), który stanie się częścią nowej spółki joint venture. Cena zakupu wynosi około 3,7 mld EUR - pokryje ją spółka joint venture za pomocą kapitału własnego spółki Advent i poprzez zadłużenie zewnętrzne. Obroty firmy wynoszą około 1,5 mld EUR, a marża EBITDA sięga 20 proc. DEM jest jednym z głównych światowych dostawców materiałów specjalistycznych o wysokich parametrach, które zaspokajają kluczowe potrzeby rynku elektronicznego, elektrycznego i dóbr konsumpcyjnych.

Lanxess wniesie ponadto do nowej spółki joint venture jednostkę biznesową High Performance Materials (HPM). HPM jest jednym z czołowych dostawców polimerów o wysokich parametrach, stosowanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym. Roczna wartość sprzedaży wynosi około 1,5 mld EUR, a EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych - około 210 mln EUR. Firma Advent będzie posiadała co najmniej 60 proc. udziałów w spółce joint venture. Lanxess otrzyma płatność początkową w wysokości co najmniej 1,1 mld EUR oraz do 40 proc. udziałów w spółce joint venture. Po przeniesieniu do spółki joint venture działalność HPM nie będzie już podlegać pełnej konsolidacji w Lanxess, lecz zostanie ujęta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym.

Posunięcie to w dalszym stopniu zawęża portfel Lanxess, który po zakończeniu transakcji będzie się składał z trzech segmentów chemii specjalistycznej. Lanxess wykorzysta wpływy z transakcji do redukcji zadłużenia i wzmocnienia bilansu. Grupa planuje ponadto odkup akcji własnych o wartości do 300 mln EUR.

Możliwość zbycia swoich udziałów w spółce joint venture na rzecz Advent po tej samej wycenie Lanxess otrzyma najwcześniej po upływie trzech lat. EBITDA może być wówczas znacznie przekraczać obecny poziom, ponieważ Advent i Lanxess przewidują znaczne synergie wynikające z połączenia obu organizacji.

Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez władze. Zamknięcie inwestycji spodziewane jest w pierwszej połowie 2023 roku.

- Lanxess po raz kolejny ograniczy swoją zależność od wahań koniunktury - mówi prezes Matthias Zachert. - Dzięki wpływom z tej transakcji wzmocnimy ponadto nasz bilans i zyskamy nowe możliwości dalszego rozwoju Grupy. Poprzez nową spółkę joint venture tworzymy silnego globalnego gracza w dziedzinie polimerów o wysokich parametrach. Asortymenty, łańcuchy wartości i globalna pozycja obu przedsiębiorstw doskonale się uzupełniają. Dzięki innowacyjnym produktom spółka joint venture będzie mogła odegrać kluczową rolę w kształtowaniu rozwoju w przyszłości - na przykład w dziedzinie elektromobilności. W spółce Advent znaleźliśmy prężnego i niezawodnego partnera, który dysponuje bogatym doświadczeniem w przemyśle chemicznym i branżach naszych klientów.

- Połączenie sił z Lanxess w ramach transakcji o tak daleko idących konsekwencjach dla branży jest dla Advent wielkim wydarzeniem, ponieważ zbudowaliśmy długotrwałe, oparte na zaufaniu relacje i wzajemnie darzymy się najwyższym szacunkiem - dodaje Ronald Ayles, partner zarządzający w Advent International. - Planujemy wnieść wspólne doświadczenie, głęboką wiedzę branżową i zasoby finansowe, aby nasze przedsięwzięcie odniosło globalny sukces z punktu widzenia wszystkich zaangażowanych stron. Połączenie High Performance Materials (HPM) koncernu Lanxess i DSM Engineering Materials (DEM) tworzy silną platformę i łączy rozległe zasoby wiedzy fachowej, co otwiera wspaniałe możliwości przed pracownikami, generując zarazem większą wartość dla klientów.


kunststoff-produktion-krefeld-03-sitecore-internet-image
Fot.: Lanxess

Globalna struktura i silna integracja

Działalność DSM w zakresie materiałów inżynieryjnych obejmuje poliamidy (PA6, PA66) oraz różne materiały specjalistyczne (PA46, PA410, poliestry specjalistyczne oraz PPS). Dział zatrudnia około 2100 pracowników w 8 zakładach produkcyjnych i 7 ośrodkach badawczych na wszystkich głównych rynkach świata. Poza Europą i Stanami Zjednoczonymi przedsiębiorstwo szczególnie mocno zaznacza swoją obecność w Azji.

Jednostka biznesowa High Performance Materials (HPM) Lanxess jest jednym z czołowych producentów polimerów inżynieryjnych PA6 i PBT oraz kompozytów z włókien termoplastycznych. Dla HPM pracuje łącznie 1900 pracowników w 10 zakładach produkcyjnych i 7 ośrodkach badawczych na całym świecie. Światowa sieć produkcyjna charakteryzuje się wysokim stopniem integracji wstecznej. Podstawę stanowi zakład w Antwerpii (Belgia). HPM produkuje tam nie tylko polimery PA6, ale także odpowiednie prekursory, takie jak kaprolaktam i włókna szklane.

Zrównoważony asortyment

Zarówno DEM, jak i HPM są pionierami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, oferując w swoim asortymencie alternatywne produkty biologiczne i recyklingowane.

Koncern Lanxess wprowadził niedawno na rynek nowy wysokoparametryczny polimer, który w 92 proc. jest wytwarzany z surowców odnawialnych. Do produkcji Lanxess wykorzystuje jako surowiec "zielony" cykloheksan pochodzący ze zrównoważonych źródeł, takich jak olej rzepakowy lub inna biomasa. Jest on wzmocniony w 60 proc. wagowo włóknami szklanymi pochodzącymi z recyklingu przemysłowych odpadów szklanych.

Zastosowania w przyszłości

Głównym sektorem klientów nowej spółki joint venture jest branża motoryzacyjna. Polimery są tam wykorzystywane m.in. do produkcji lekkich elementów części konstrukcyjnych, ale także we wnętrzach i często zastępują elementy metalowe. Tym samym pozwalają ograniczyć masę i zmniejszyć emisję CO2. Ważnym obszarem wzrostu jest elektromobilność. Polimery są stosowane m.in. w produkcji akumulatorów i systemów ładowania, elektronicznych systemów sterowania oraz układów energoelektronicznych.

Materiały te znajdują ponadto zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, np. w komponentach do smartfonów, sprzętu komputerowego i AGD.

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska