Lanxess notuje znaczny wzrost sprzedaży w Polsce

Lanxess notuje znaczny wzrost…

Pomimo otoczenia charakteryzującego się wieloma wstrząsami, firma Lanxess, producent chemii specjalistycznej również na rynku polskim osiąga bardzo dobre wyniki. Sprzedaż w 2022 roku wyniosła w Polsce 102,3 mln EUR. To wzrost o 23,9 procent w porównaniu do roku 2021, kiedy to sprzedaż wyniosła 82,6 mln EUR.

Największy udział w sukcesie miały trzy jednostki biznesowe: Advances Industrial Materials produkująca podstawowe produkty chemiczne przeznaczone do dalszego przetwarzania, Rhein Chemie oferująca produkty chemiczne dla przemysłu gumowego oraz Polymer Additives, której portfolio produktów obejmuje różnorodne dodatki, takie jak środki zmniejszające palność, plastyfikatory, wysokowydajne barwniki, stabilizatory hydrolizy oraz rozwiązania do uzdatniania wody.

Utworzona w 2021 roku jednostka biznesowa Flavors & Fragrances firmy Lanxess z powodzeniem funkcjonuje również na polskim rynku. Jednostka biznesowa łączy produkty benzylowe firmy Lanxess oraz chemię specjalistyczną dla sektora dóbr konsumpcyjnych amerykańskiej firmy Emerald Kalama Chemical nabytej w 2021 roku. Aromaty i zapachy, konserwanty oraz środki żywienia zwierząt to kluczowe produkty tej jednostki biznesowej.

- Polska jest najważniejszym rynkiem dla koncernu Lanxess w Europie Środkowo-Wschodniej. Ze stopą wzrostu sprzedaży na poziomie 72 procent w 2022 roku nasza jednostka biznesowa Flavors & Fragrances odnotowała najsilniejszy wzrost sprzedaży spośród wszystkich jednostek biznesowych w Polsce. Dzięki takim produktom jak Purolan, Purox i Benzoylchlorid udało nam się tu wejść na nowe rynki - mówi Ralf Krueger, Regional Head for Europe, Middle East and Africa w Lanxess.

Dalsza optymalizacja portfolio

W minionym roku Lanxess kontynuował koncentrację na chemii specjalistycznej, stając się tym samym jeszcze bardziej stabilny i mniej zależny od wahań cyklicznych. Grupa zakończyła w lipcu 2022 roku proces przejęcia biznesu Microbial Control od amerykańskiej firmy IFF. W maju ubiegłego roku ogłoszono również wydzielenie jednostki biznesowej High Performance Materials. Ma ona zostać przeniesiona do spółki joint venture zajmującej się wysokowydajnymi polimerami inżynieryjnymi. Lanxess planuje założyć tę spółkę joint venture z inwestorem private equity Advent International. Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń antymonopolowych utworzenie joint venture ma nastąpić na początku kwietnia. Lanxess otrzyma z tytułu transakcji płatność w wysokości około 1,1 mld EUR, którą koncern wykorzysta przede wszystkim na redukcję zadłużenia i tym samym wzmocnienie swojego bilansu.

Na drodze do neutralności klimatycznej

Już trzy lata temu Lanxess postawił sobie za cel uzyskanie neutralności klimatycznej do 2040 roku w odniesieniu do swoich bezpośrednich emisji w produkcji (zakres 1) oraz w odniesieniu do energii pozyskiwanej (zakres 2). W 2022 roku przedsiębiorstwo z branży chemii specjalistycznej robi kolejny krok w ochronie klimatu i wyznacza cel dla swoich emisji z zakresu 3: Grupa dąży do tego, aby jej łańcuchy dostaw w fazie upstream i downstream były neutralne dla klimatu do 2050 roku. Dotyczy to emisji pośrednich, przede wszystkim z zakupionych surowców, ale także z logistyki i produktów końcowych. Do 2030 roku emisje zakresu 3 mają zostać zredukowane o 40 procent w porównaniu z rokiem bazowym 2015, z 27.000 do 16.500 kiloton ekwiwalentu CO2.

Aby osiągnąć swoje cele w zakresie 3, Lanxess uruchomił program Net Zero Value Chain. Ta strategia w kierunku neutralności klimatycznej wzdłuż całego łańcucha wartości opiera się na trzech filarach: wykorzystanie zrównoważonych surowców, wybór "zielonych" środków transportu towarowego oraz rozszerzona oferta neutralnych klimatycznie produktów i rozwiązań o niskim śladzie CO2. Celem jest posiadanie w portfolio do 2050 roku wyłącznie produktów neutralnych dla klimatu.

Określanie śladu węglowego produktów Lanxess

"Product Carbon Footprint Engine" Lanxess to narzędzie, które automatycznie oblicza ślad węglowy dla produktów Grupy. Narzędzie wykorzystuje istniejące dane z różnych jednostek biznesowych i oblicza emisje generowane przy zastosowaniu podejścia "od kołyski do bramy". Obejmuje to emisje gazów cieplarnianych podczas produkcji, emisje specyficzne dla produktu związane z surowcami, energią, materiałami eksploatacyjnymi i transportem oraz emisje związane z utylizacją odpadów.

Dzięki Product Carbon Footprint Engine, Lanxess chce pomóc swoim klientom w osiągnięciu ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Klienci mogą zwrócić się o dane dotyczące emisji do swoich kontaktów handlowych.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska