Lanxess: nowe technologie polimerów o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych

Lanxess: nowe technologie…

Jednym z najbardziej wymagających zastosowań dla poliuretanowych systemów odlewniczych są zastosowania wysokotemperaturowe. Ponieważ chemia poliuretanu ulegała rozwojowi w poprzednich latach, w tym wymagającym segmencie coraz częściej stosuje się systemy odlewnicze. 

Adiprene LF TR400 to nowy prepolimer TDI o niskiej zawartości wolnych grup izocyjanianowych wulkanizowany jest przy użyciu MCDEA (4,4'-metylenobis (3-chloro-2,6-dietyloanilina). Jest on o wiele łatwiejszy w obróbce niż porównywalne systemy prepolimerów do zastosowań wysokotemperaturowych – na przykład oferuje możliwy do kontrolowania czas obróbki/zalewania. Powstające elastomery odlewu wykazują poprawione właściwości wydajności względem porównywalnych wysokotemperaturowych systemów poliuretanowych. Cechują się też doskonałym utrzymaniem parametrów w wysokich temperaturach. Dzięki temu wytrzymałość na rozrywanie praktycznie nie ulega zmniejszeniu w podwyższonej temperaturze. Kolejną zaletą jest wysoka odporność na starzenie termiczne w 150 ⁰C. 

Łatwa obróbka i podwyższona wydajność 

Specjaliści koncernu Lanxess opracowali unikalny blokowany prepolimer 1K, Adiprene K LFM E820, oparty na prepolimerze blokowanym kaprolaktamem (CAP) i diaminowych środkach wulkanizujących. 

Mniej lepkie systemy blokowanych prepolimerów, oparte na technologii LF, pozwalają na stosowanie nietradycyjnych surowców chemicznych – włącznie z bardziej lepkimi poliolami poliwęglanowymi i wyjątkowymi rodzajami amin. Te stabilne systemy 1K zapewniają liczne korzyści firmom zajmującym się obróbką, włącznie z lepszą kontrolą procesu wulkanizacji oraz podwyższoną spójnością produktów pomiędzy partiami. Systemy te umożliwiają obróbkę dużych części, złożonych kształtów i formowanie rotacyjne pustych elementów – bez ograniczeń pod względem okresu użytkowania. Omawiane systemy mogą zaoferować lepszą wydajność termomechaniczną, łatwość obróbki oraz wyższy poziom higieny przemysłowej.

Szeroki zakres możliwych zastosowań blokowanych prepolimerów LF rozciąga się od małych grubości, rzędu 1-2 mm po części o pokaźnych wymiarach o masie wielu ton. Systemy te są na przykład używane jako spoiwa do nakładek ciernych lub powłoki rolek przemysłowych, a także przy impregnacji pasów przemysłowych. Kolejną korzyścią dla firm wykonujących obróbkę jest eliminacja konieczności stosowania systemu mieszania i dozowania, co pozytywnie wpływa na koszty podzespołów. Potencjalne zastosowania obejmują elementy usztywniające do dynamicznych ugięć grubych kabli, takich jak kable podmorskie, rolki przemysłowe, elementy łopatek wirników turbin wiatrowych lub duże konstrukcje kompozytowe.

Oddział Systemów Uretanowych Lanxess jest jednym z wiodących światowych dostawców systemów poliuretanowych do elastomerów, powłok, klejów i uszczelniaczy, skupiających się zwłaszcza na systemach pozbawionych rozpuszczalników i monomerów, zapewniającym swym klientom całe dekady doświadczeń i wiedzy w zakresie chemii uretanów, wszechstronną biegłość w zakresie zastosowań, a także dogłębne doświadczenie produkcyjne.


Czytaj więcej:
Polimery 197

brak
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska