Lanxess obniża koszty i zwiększa wydajność

Lanxess obniża koszty i zwiększa…

"Forward!" to plan w koncernie Lanxess mający na celu przeciwdziałanie słabemu rozwojowi gospodarczemu. Plan pozwoli zaoszczędzić koncernowi Lanxess około 100 mln EUR w 2023 r. dzięki jednorazowym redukcjom kosztów i niższym inwestycjom. Ponadto koncern planuje trwale obniżyć swoje roczne koszty o około 150 mln EUR począwszy od 2025 roku.

Wyniki biznesowe koncernu Lanxess w drugim kwartale ponownie zdominował słaby globalny popyt w wielu branżach: Sprzedaż wyniosła 1,778 mld EUR, co oznacza spadek o 11,1 procent w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to wyniosła 1,999 mld EUR. EBITDA przed wyjątkami spadła o 57,7% z 253 mln EUR do 107 mln EUR. W całym 2023 roku Lanxess spodziewa się, że EBITDA przed wyjątkami wyniesie od 600 mln EUR do 650 mln EUR. Grupa potwierdziła zatem wstępne prognozy na drugi kwartał i cały rok 2023 opublikowane 19 czerwca.

Ujemne wyniki finansowe były spowodowane utrzymującym się słabym popytem w wielu branżach, trwającą redukcją zapasów wśród klientów oraz niższymi cenami sprzedaży. Chiny, największy na świecie rynek chemiczny, również nie zdołały pobudzić popytu. Jedynie segment Consumer Protection osiągnął wzrost sprzedaży. Pozytywny wpływ miał tu wkład biznesu Microbial Control przejętego od IFF na początku lipca 2022 roku.

Marża EBITDA Grupy przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 6,0% w porównaniu z 12,7% w poprzednim kwartale. Dochód netto z działalności kontynuowanej spadł do -145 mln EUR w drugim kwartale w porównaniu z 48 mln EUR w poprzednim kwartale.

"Przemysł chemiczny i koncern Lanxess znajdują się w trudnej sytuacji. Obecnie nie ma oznak ożywienia popytu przewidywanego na drugą połowę roku. Dlatego podejmujemy środki zaradcze: Dzięki naszemu planowi działania "Forward!" stabilizujemy zyski w perspektywie krótkoterminowej, obniżamy koszty w perspektywie długoterminowej oraz udoskonalamy nasze struktury i procesy. Kiedy gospodarka znów się ożywi, chcemy szybko wrócić na właściwe tory" - powiedział Matthias Zachert, Prezes Zarządu Llanxess AG. "Ale to nie wystarczy. Politycy muszą się wreszcie obudzić. W obecnej fazie słabości gospodarczej Niemcy nie są konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Pilnie potrzebujemy zrównoważonych warunków ramowych - przede wszystkim konkurencyjnej na arenie międzynarodowej taryfy energii elektrycznej dla przemysłu, ograniczenia nadmiernej biurokracji i szybszych procedur zatwierdzania".

Plan działania "Forward!”

Plan działania "Forward!" składa się z trzech części. W pierwszej kolejności Grupa podjęła natychmiastowe działania w celu szybkiego ustabilizowania swoich zysków w bieżącym roku obrotowym. Środki te obejmują ścisłą dyscyplinę kosztową we wszystkich obszarach, a także zamrożenie zatrudnienia w całej Europie. Przyniesie to jednorazowe oszczędności w wysokości 100 mln euro, z czego połowa wynika z redukcji kosztów, a połowa z niższych inwestycji.

Dzięki pakietowi działań strukturalnych Grupa zamierza zwiększyć wydajność w perspektywie długoterminowej i obniżyć koszty o 150 mln EUR rocznie. Środki te będą wdrażane sukcesywnie i zaczną w pełni obowiązywać od 2025 roku. Lanxess przewiduje jednorazowe koszty wdrożenia w wysokości około 100 mln EUR. Działania koncentrują się na analizie energochłonnych operacji w globalnych zakładach i obiektach oraz usprawnieniu struktur administracyjnych.

Wśród niemieckich zakładów produkcyjnych plany koncentrują się na zakładzie w Krefeld-Uerdingen: Utlenianie heksanu jest tam bardzo energochłonne i ma zostać zamknięte do 2026 roku. Zakład produkcji tlenku chromu w tej lokalizacji ma zostać sprzedany. W przypadku, gdy sprzedaż nie będzie możliwa, Lanxess rozważa również zamknięcie tego zakładu.

Trzecią częścią planu działania jest dalsze udoskonalanie modelu biznesowego. "W ostatnich latach konsekwentnie reorientowaliśmy nasze portfolio w kierunku specjalistycznych chemikaliów i już osiągnęliśmy wiodącą pozycję rynkową w wielu obszarach. Nadszedł czas, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych nowych biznesów. Ponadto chcemy dalej poszerzać ofertę zrównoważonych produktów" - powiedział Zachert.

lanxess-headquarters-image


Znaczna redukcja zadłużenia

W drugim kwartale koncern Lanxess znacząco zmniejszył swoje zadłużenie. Zobowiązania finansowe netto spadły o 24,9% z 3,814 mld EUR na dzień 31 grudnia 2022 roku do 2,863 mld EUR na dzień 30 czerwca 2023 roku. Spadek ten wynikał przede wszystkim z płatności otrzymanej w związku z utworzeniem spółki joint venture Envalior. Od 1 kwietnia tego roku Lanxess wniósł swoją jednostkę biznesową High Performance Materials do spółki joint venture z inwestorem private equity Advent International w zamian za płatność w wysokości około 1,27 mld EUR od Advent.

Segmenty: Niski popyt ze strony niemal wszystkich branż

Integracja przejętej 1 lipca 2022 r. działalności Microbial Control w znacznym stopniu przyczyniła się do wzrostu sprzedaży w segmencie Consumer Protection w drugim kwartale 2023 roku. Sprzedaż wzrosła o 8,2% z 558 mln EUR w poprzednim roku do 604 mln EUR. Niższe ceny sprzedaży i wolumeny miały jednak odwrotny skutek. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł zatem 82 mln EUR, co oznacza spadek o 8,9% w porównaniu z 90 mln EUR w poprzednim okresie. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniosła 13,6% w porównaniu do 16,1% rok wcześniej.

Słaby popyt, zwłaszcza ze strony branży budowlanej i elektronicznej, negatywnie wpłynął na sprzedaż i zyski segmentu Specialty Additives. Sprzedaż w drugim kwartale 2023 r. wyniosła 620 mln EUR, co oznacza spadek o 18,8% w porównaniu z kwartałem poprzednim, w którym wyniosła 764 mln EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wyniósł w drugim kwartale tego roku 37 mln EUR, co oznacza znaczny spadek o 72,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wyniósł 134 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych spadła z 17,5% w poprzednim roku do 6,0%.

Niższe ceny sprzedaży i wolumeny negatywnie wpłynęły na wyniki segmentu Advanced Intermediates. Słaby popyt odnotowano w szczególności w branży budowlanej i chemicznej. W drugim kwartale 2023 r. sprzedaż wyniosła 484 mln EUR, co oznacza spadek o 17,5% w porównaniu z 587 mln EUR w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych spadła o 68,9% z 74 mln EUR w poprzednim roku do 23 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych spadła do 4,8% w porównaniu z 12,6% rok wcześniej.

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska