Lanxess osiągnął stabilny wzrost w pierwszym kwartale

Lanxess osiągnął stabilny…

Pomimo spowolnienia gospodarczego producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern Lanxess, rozpoczął nowy rok obrotowy z bardzo dobrym wynikiem. W pierwszym kwartale tego roku marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła o 1,9 proc., do 275 mln euro, w porównaniu z 270 mln euro w dobrym I kw. roku ubiegłego. Główną przyczyną były wyższe ceny sprzedaży oraz korzystne wahania kursowe, w szczególności dolara amerykańskiego. Wzrost marży EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 15,1 proc. wobec 14,9 proc. w poprzednim roku.

- Pomimo mniej korzystnej koniunktury gospodarczej dobrze rozpoczęliśmy nowy rok obrotowy. Wyniki są kolejnym dowodem na to, że nasze podstawy są znacznie bardziej stabilne niż kilka lat temu: nadrobiliśmy z nawiązką malejący popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego i ponownie zwiększyliśmy naszą rentowność, nawet w porównaniu z mocnym kwartałem poprzedniego roku – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu Lanxess AG.

Sprzedaż Grupy Lanxess w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 1,822 mld euro, utrzymując się na ubiegłorocznym poziomie. Zysk netto wzrósł o 3,7 proc., z 81 mln euro do 84 mln euro. Zysk na akcję wzrósł bardziej zdecydowanie – o 4,5 proc., z 0,89 euro do 0,93 euro, ze względu na niższą średnią liczbę wyemitowanych akcji. W pierwszych trzech miesiącach roku obrotowego 2019 Lanxess odkupił akcje własne za 111 mln euro. Do 10 maja nabyto już akcje za kolejne 65 mln euro. Łącznie koncern przeznaczył do 200 mln euro na skup akcji własnych, który ma zostać zakończony najpóźniej do 31 grudnia 2019 roku.

Lanxess spodziewa się, że w całym 2019 r. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnie poziom od 1,000 mld do 1,050 mld euro. W poprzednim roku producent specjalistycznych środków chemicznych osiągnął zysk operacyjny w wysokości 1,016 mld euro.

Trzy z czterech segmentów odnotowały poprawę wyniku operacyjnego 

Wyniki segmentu Advanced Intermediates w nowym roku były bardzo dobre pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji na rynku rolnym. Pod względem sprzedaży i EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych był to rekordowy kwartał w historii koncernu. Sprzedaż wyniosła 586 mln euro, co stanowi kwotę o 3,7 proc. wyższą od osiągniętego rok wcześniej wyniku 565 mln euro. Wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych segmentu wzrósł o 11,8 proc., ze 102 mln euro do 114 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększyła się z 18,1 proc. do 19,5 proc. 

W segmencie Specialty Additives wolumen sprzedaży zmniejszył się w związku z rozwiązaniem rozwadniających marżę umów o świadczenie usług produkcyjnych oraz rezygnacją z lokalizacji, a także osłabieniem przemysłu motoryzacyjnego. W I kw. 2019 r. sprzedaż spadła o 3,0 proc., z 500 mln euro do 485 mln euro. W odniesieniu do EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych pozytywny wpływ cen i kursów walutowych oraz synergie kosztowe z nawiązką zrekompensowały spadek sprzedaży. Pozytywny wpływ na wynik miał również zakupiony w pierwszym kwartale 2018 r. od Solvay sektor chemii fosforowej. Zysk wzrósł o 2,5 proc., z 81 mln euro do 83 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 17,1 proc. wobec 16,2 proc. rok wcześniej.

W segmencie Performance Chemicals sprzedaż i zysk operacyjny zwiększyły się. Wynikało to z siły operacyjnej jednostek biznesowych oferujących produkty do uzdatniania wody i ochrony materiałów, jak również z korzystnych wahań kursowych, które z nawiązką nadrobiły słabe wyniki w dziedzinie rudy chromu w jednostce biznesowej w branży skórzanej. Sprzedaż w I kw. 2019 r. wzrosła o 3,3 proc., z 336 mln euro do 347 mln euro. Wynik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 3,8 proc., do 54 mln euro z 52 mln euro w poprzednim kwartale. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 15,6 proc. była nieznacznie wyższa niż 15,5 proc. w poprzednim roku.

Zarówno na sprzedaż, jak i na zysk operacyjny w segmencie Engineering Materials negatywnie wpłynęło osłabienie popytu w branży motoryzacyjnej. Korzystny wpływ cen i kursów walutowych nie był w stanie tego zrekompensować. W I kw. 2019 r. sprzedaż spadła o 2,6 proc., z 392 mln euro do 382 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 65 mln euro, co oznacza spadek o 11,0 proc. w stosunku do 73 mln euro w roku poprzednim. Marża EBITDA spadła z 18,6 proc. do 17,0 proc.

Źródło: Lanxess


Czytaj więcej:
LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów
 

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A