Lanxess po raz szósty w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Lanxess po raz szósty w indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones
Od 19 września koncern Lanxess po raz szósty z rzędu znajdzie się w światowym indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones (DJSI). Skład tego indeksu określany jest raz do roku na podstawie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym o istotnym znaczeniu finansowym.

Przy określaniu firm, które zostaną ujęte w indeksie, stosuje się zasadę wybierania najlepszych podmiotów w danej klasie. Oznacza to, że jedynie najlepsze 10 procent ocenianych spółek z każdej branży zostaje włączonych do indeksu DJSI World. W tym roku koncernowi Lanxess przyznano szczególne wyróżnienie za wyniki w dziedzinie procesów zarządzania innowacjami oraz za strategię klimatyczną. Na początku roku, osiągnąwszy swoje cele klimatyczne na rok 2015, producent specjalistycznych środków chemicznych sam wyznaczył sobie nowe cele z zakresu ochrony klimatu. Obejmują one zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 25 proc. w perspektywie do roku 2025.

- Bardzo cieszymy się z tego, że ponownie znaleźliśmy się w indeksie - powiedział Hubert Fink, członek zarządu firmy. - Jest to dla nas potwierdzenie naszego zaangażowania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony sukces ekonomiczny nie jest dzisiaj możliwy bez odpowiedzialnego podejścia do środowiska i społeczeństwa. Naczelna zasada zrównoważonego rozwoju jest silnie zakorzeniona w naszej korporacyjnej strategii.

Indeks DJSI sporządzany jest przez S&P Dow Jones Indices, jednego z najważniejszych na świecie podmiotów oferujących indeksy rynków finansowych, we współpracy z RobecoSAM, spółką zarządzającą aktywami specjalizującą się w dziedzinie zrównoważonego inwestowania. W tym roku do udziału w ocenie zaproszono 3.400 największych na świecie spółek z krajów rozwiniętych i rozwijających się.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A