Lanxess poprawia wyniki i przyspiesza restrukturyzację

Lanxess poprawia wyniki i przyspiesza restrukturyzację
Producent specjalistycznych środków chemicznych w 2014 roku znacząco poprawił swój wynik operacyjny oraz zysk, działając na wymagającym rynku i w konkurencyjnym otoczeniu. Pomimo nieznacznego spadku sprzedaży (o 3,5 proc., do kwoty ok. 8 mld euro), zysk EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych wzrósł o 9,9 proc., do poziomu 808 mln euro. Zysk netto wyniósł 47 mln euro (2013: strata 159 mln euro), pomimo nadzwyczajnych obciążeń związanych z realizowanym przez spółkę programem naprawczym. Jednocześnie Lanxess znacząco zmniejszył swoje zadłużenie netto i wyraźnie zwiększył przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

- Znaczna poprawa zysków jest powodem do zadowolenia, szczególnie w obliczu nieustannie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej - powiedział Matthias Zachert, prezes zarządu koncernu Lanxess AG. - Nasze dane świadczą ponadto o pierwszych pozytywnych efektach programu ujednolicenia, który realizujemy zgodnie z planem. Niemniej przed nami jest jeszcze sporo pracy, jeżeli Lanxess ma powrócić na ścieżkę prowadzącą do sukcesu w długim terminie. W bieżącym roku podatkowym nadal systematycznie wdrażamy nasz program i ustalamy kurs na przyszłość koncernu Lanxess.

W sierpniu 2014 r. Lanxess przedstawił trójfazowy program naprawczy. Pierwsza faza, polegająca na poprawie konkurencyjności działalności koncernu oraz udoskonaleniu pionu administracyjnego, w tym zmniejszeniu zatrudnienia o ok. 1000 osób na całym świecie, została w dużej mierze zrealizowana. Ograniczenie zatrudnienia w Niemczech o ok. 500 miejsc pracy dotyczyło przede wszystkim stanowisk administracyjnych i odbyło się bez zwolnień z powodów operacyjnych. Zmniejszenie zatrudnienia o kolejne 500 etatów nastąpi poza rynkiem niemieckim. Dotychczas znaleziono rozwiązania dla ok. 70 proc. zwalnianych pracowników. Od końca 2015 r. działania podejmowane w ramach pierwszej fazy programu przyniosą Lanxess oszczędności rzędu 120 mln euro. Z końcem 2016 r. suma ta wzrośnie do 150 mln euro rocznie.

Koncern rozpoczął też pierwsze działania w ramach drugiej fazy programu. Celem tego etapu jest poprawa konkurencyjności operacyjnej. W świetle obecnych nadwyżek mocy produkcyjnych w obszarze kauczuków syntetycznych Lanxess optymalizuje swoje sieci produkcyjne w zakresie kauczuku EPDM i NdPBR. Koncern planuje wstrzymanie produkcji kauczuku EPDM w swoim zakładzie w niemieckim Marl pod koniec 2015 r. W ramach sieci produkcyjnej kauczuku EPDM zakład w Marl jest najmniej konkurencyjny ze względu na ograniczenia efektów skali oraz porównywalnie wysokie koszty energii i surowców. Zatrudnienie w Marl wynosi obecnie ok. 120 osób.

W trakcie 2016 r. Lanxess będzie się koncentrować na produkcji kauczuku NdPBR w swoich zakładach w niemieckim Dormagen oraz w Singapurze. Produkcja NdPBR w zakładzie w Orange (USA) oraz w brazylijskim Cabo de Santo Agostinho będzie przeznaczona wyłącznie na rynek tego regionu. Uwolnione w ten sposób zdolności produkcyjne w zakładach w Port-Jérôme (Francja) i Orange zostaną w przyszłości wykorzystane na potrzeby produkcji innych klas kauczuku butadienowego.

W ramach elastycznego zarządzania majątkiem Lanxess zmniejsza ponadto zdolności produkcyjne kauczuków butadienowych w amerykańskim Orange, wykorzystując jednocześnie tylko trzy z czterech linii produkcyjnych.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A