Lanxess poprawia wyniki i przyspiesza restrukturyzację

Po reorganizacji Lanxess będzie posiadał po jednym zakładzie produkcyjnym dla kauczuku EPDM i NdPBR w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie.

W związku z reorganizacją swoich sieci produkcyjnych kauczuków EPDM i NdPBR koncern przewiduje zmniejszenie zatrudnienia o ok. 140 miejsc pracy, a ponadto nadzwyczajne obciążenia na poziomie ok. 55 mln euro.

Od końca 2015 r. przewiduje się oszczędności wynoszące ok. 20 mln euro rocznie.

W ramach drugiej fazy programu naprawczego tworzone są aktualnie dodatkowe działania, a wśród nich optymalizacja łańcuchów sprzedaży i dostawy oraz procesów i zakładów produkcyjnych. Efekty tych działań powinny być widoczne w drugiej połowie 2015 r. Celem trzeciej fazy programu jest poprawa konkurencyjności portfela biznesowego, szczególnie poprzez współpracę w branży kauczuku.

W minionym roku podatkowym wydatki inwestycyjne wyniosły 614 mln euro, czyli nieznacznie poniżej kwoty wydatkowanej w roku poprzednim (624 mln euro).

– Już w trakcie bieżącego roku podatkowego zamierzamy istotnie ograniczyć nasze wydatki inwestycyjne do ok. 450 mln euro - powiedział Bernhard Düttmann, dyrektor finansowy spółki. - W roku 2016 planujemy osiągnąć poziom pomiędzy 400 a 450 mln euro.

Lanxess zakłada, że w roku podatkowym 2015 nadal będzie działać w trudnym otoczeniu konkurencyjnym, szczególnie w zakresie kauczuków syntetycznych. Koncern przewiduje nieznaczną w ujęciu rok do roku poprawę popytu ze strony branży motoryzacyjnej i oponiarskiej w segmencie polimerów specjalistycznych (Performance Polymers), aczkolwiek jest zdania, że presja cenowa nadal będzie miała wpływ szczególnie w obszarze kauczuku EPDM i butylowego.

Władze koncernu zakładają dalszy pozytywny rozwój działalności w obszarze lekkich tworzyw sztucznych. Przewidują też dobry popyt ze strony kluczowych branż obsługiwanych przez segment półproduktów zaawansowanych (Advanced Intermediates).

Niemniej eksperci spółki prognozują raczej powolny wzrost popytu na produkty agrochemiczne. Koncern spodziewa się nieznacznej poprawy popytu w segmencie specjalistycznych środków chemicznych (Performance Chemicals).

Przedstawiciele spółki spodziewają się ponadto zmienności cen surowców. Przewidują, że w pierwszym kwartale 2015 r. rentowność EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych poprawi się w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego i wyniesie pomiędzy 210 a 230 mln euro. Kwota uwzględnia koszty wzrostu produkcji w wysokości 25 mln euro w zakładzie produkującym kauczuk EPDM w chińskim Changzhou oraz w zakładzie wytwarzającym kauczuk NdPBR w Singapurze.

Władze spółki prognozują, że w całym roku 2015, który nadal będzie zdominowany przez realizowany program naprawczy, rentowność EBITDA przed uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych utrzyma się na poziomie zbliżonym do poziomu z roku poprzedniego. Prognoza uwzględnia przewidywane oszczędności wynikające z programu naprawczego, wspomniane wcześniej koszty wzrostu produkcji oraz koszty niewykorzystania mocy produkcyjnych w nowych zakładach w Azji. Ogólnie koncern przewiduje, że koszty niewykorzystania mocy produkcyjnych wyniosą ok. 100 mln euro w latach 2015 i 2016.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A