Lanxess poszerza portfolio o nową żywicę jonowymienną

Lanxess poszerza portfolio…

Zajmujący się specjalistycznymi związkami chemicznymi koncern Lanxess rozszerza swoje portfolio produktów w segmencie Consumer Care o nowy Lewatit PH 1074HEP. Oprócz odbarwiania bulionu fermentacyjnego i cukru nadaje się też szczególnie do oczyszczania i tymczasowego przechowywania heparyny. Jako jeden z wiodących producentów żywic jonowymiennych, koncern Lanxess zamierza wykorzystać ten innowacyjny produkt, aby pozyskać nowych klientów z branży farmaceutycznej i bioprocesowej oraz jeszcze bardziej wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Makroporowa, silnie zasadowa żywica anionowymienna, która spełnia normy jakościowe branży spożywczej, oparta jest na usieciowanych poliakrylanach. Ma specjalną strukturę porów i matrycę żywiczną, która została opracowana wyłącznie do wyłapywania związków o wysokiej masie cząsteczkowej. Substancja Lewatit PH 1074 HEP nadaje się do obróbki i oczyszczania produktów wytworzonych z biomasy, ponieważ wspiera niezawodny wychwyt i usuwanie substancji organicznych o wysokiej masie cząsteczkowej. A to oznacza, że ciekłe syropy cukrowe oraz złożone roztwory, takie jak na przykład buliony fermentacyjne, mogą być oczyszczane i poddawane obróbce.

lanxess-lewatit-ph1074hep


Wymiana jonowa zapewnia wysoką wydajność wytwarzania heparyny, jej aktywność i czystość

Heparyna, będąca polimerem cukrowym jest wykorzystywana w medycynie w celu zapobiegania krzepnięciu krwi oraz zakrzepicy żył, jest także używana jako środek przeciwzakrzepowy na przykład w trakcie operacji serca czy dializ. Heparyna jest zazwyczaj oczyszczana na żywicach jonowymiennych, ponieważ daje to wyższy uzysk heparyny o wyższej aktywności i czystości. Podobnie jest też w przypadku podobnych produktów końcowych, jeżeli porównamy wyniki z wykorzystaniem procesów wytrącania do oczyszczania.

Metody wykorzystywane w produkcji komercyjnej heparyny farmaceutycznej są ściśle strzeżonymi tajemnicami produkcyjnymi. Wszystko zaczyna się od odbioru wieprzowych wnętrzności z rzeźni, po czym następuje oddzielenie tkanek śluzówki, które następnie są rozkładane przez enzymy, uwalniając heparynę oraz polisacharydowe pochodne.

Lewatit PH 1074 HEP pomaga w ekstrakcji heparyny z tej złożonej mieszaniny i jej późniejszym oczyszczaniu. Żywica jonowymienna może być też wykorzystywana do stabilizacji heparyny w trakcie transportu i przechowywania, zapobiegając rozpadowi polimeru cukrowego.

lanxess-proces-ekstrakcji-heparyny

Makroporowa struktura i specjalna matryca polimerowa nowego produktu Lewatit PH 1074 EP pomagają uzyskać optymalną pojemność adsorpcyjną i właściwości desorpcyjne. Jest to niezwykle korzystne przy odzyskiwaniu hydrofilowych, anionowych substancji organicznych o wysokiej masie cząsteczkowej, które przykładowo mogą być ekstrahowane z bulionów fermentacyjnych w ten sam sposób co heparyna i inne glikozoaminoglikany (GAGs).

Po udanej izolacji i wstępnym oczyszczeniu heparyny za pomocą Lewatit PH 1074 HEP, przeprowadzane są kolejne etapy oczyszczania w celu wyprodukowania heparyny, która spełnia farmaceutyczne normy jakości. Obejmuje to usuwanie resztkowych peptydów i nukleotydów, wirusów oraz endotoksyn bakteryjnych, co można osiągnąć za pomocą wybielania, przemywania kwasem i obróbki kaustycznej oraz utleniania w celu inaktywacji wirusów, jak i wytrącania za pomocą alkoholu.

Kompleksowe usługi na całym świecie

Jednostka organizacyjna Liquid Purification Technologies zapewnia wsparcie w trakcie procesu walidacji na potrzeby zatwierdzenia produktu Lewatit PH 1074 HEP do procesów produkcji wyrobów konsumpcyjnych, zapewniając kompleksowy pakiet wsparcia technicznego. Nowa żywica jonowymienna może być bezpiecznie stosowana z żywnością (Rozporządzenie UE nr 1935/2004), jest halal, koszerna, bez GMO i nie zawiera alergenów, metali ciężkich oraz posiada certyfikaty TSE/BSE. 


Czytaj więcej:
Nowości 335

LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. Przedmiotem działalności koncernu jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych.

Polska