Lanxess prezentuje nowe rozwiązania dla przemysłu gumowego

W szczególności zaś względnie wysoka rozpuszczalność dodatku, sięgająca 6 części masowych na 100 części masowych kauczuku (phr), zapewnia wysoką elastyczność szerokiej gamie mieszanek. Oprócz utwardzania bez wytwarzania N-nitrozoamin, które jest obecnie wymogiem w najnowszych samochodach, Rhenogran TP-50 stanowi również wszechstronne rozwiązanie różnych problemów, wahających się od poprawy odporności na rewersję po rozwiązywanie problemów z dyspergowalnością i wydajnością dzięki wysokiej rozpuszczalności w różnych rodzajach kauczuków.

Rhenogran HMDC-70/AEMD - środek sieciujący na bazie diaminy - to nowoczesny środek utwardzający do olejoodpornych uszczelek i przewodów na bazie kauczuku etylenowo-akrylowego (AEM) i wybranych rodzajów kauczuków poliakrylowych (ACM) wykorzystywanych w motoryzacji i inżynierii. Połączenie Rhenogranu HMDC-70/AEMD z Rhenogranem XLA-60 stanowi preferowany system sieciowania w przypadku elastomerów AEM odpornych na wysokie temperatury lub innych elastomerów, które można usieciowić diaminami. Jest to nie tylko bezpieczny system sieciowania, niezawierający guanidyn lub innych niebezpiecznych amin, lecz także zapewnia fizyczne właściwości lepsze lub przynajmniej równe tym, które pozwalają osiągnąć konwencjonalne, mniej bezpieczne systemy.

Ze względu na wysoką toksyczność systemów utwardzania na bazie etylenotiomocznika połączenie Rhenogranu MTT-80 z Rhenogranem HPCA-50 można wykorzystać do bezpiecznego utwardzania części z kauczuku chloroprenowego. Niezależnie od tego, czy chodzi o kauczuk chloroprenowy (CR) modyfikowany merkaptanem czy dwusiarczkiem ksantogenu - wszystkie rodzaje tego kauczuku można bezpiecznie sieciować środkami MTT-80 i HPCA-50, zmniejszając jednocześnie stężenie tlenku magnezu i poprawiając odporność na procesy starzenia.

Bardzo wydajne przyspieszacze

Niezależnie od zastosowania - czy to do systemów utwardzania niezawierających N-nitrozoamin, zapobiegania rewersji sieci, zapewnienia wysokiej rozpuszczalności w kauczuku, szybkiego utwardzania czy zastąpienia środków chemicznych o istotnym wpływie na środowisko - ditiofosforany produkowane przez jednostkę RCH są wygodnym rozwiązaniem dla każdego producenta mieszanek.

Rhenocure SDT/S - donor siarki na bazie ditiofosforanów - to dodatkowy przyspieszacz przeznaczony do rozwiązywania różnorodnych kwestii i wyzwań związanych z mieszankami kauczukowymi. Nadaje się między innymi jako przyspieszacz do systemów utwardzania EV niepowodujących powstawania N nitrozoaminy, środek zapobiegający rewersji do wulkanizatów, które mają być odporne na działanie wysokich temperatur, lub jako częściowy zamiennik standardowych przyspieszaczy.

Dodatki funkcjonalne

Marka Rhenofit oferuje szeroki asortyment dodatków funkcjonalnych, włączając w to antyutleniacze, aktywatory wypełniaczy i środków porotwórczych, aktywatory sieciowania i substancje wysuszające. W zależności od surowca i wymagań dotyczących jego przetwarzania produkty są dostępne w formie proszku, granulek, płynu lub suchej cieczy. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, płynne dodatki są sprzedawane w postaci suchej cieczy na obojętnym, nieorganicznym białym materiale wypełniającym jako charakteryzujący się wysoką płynnością biały proszek, który jest łatwy do przenoszenia i mieszania. Do celów wulkanizacji nadtlenkowej dostępne są koagenty sieciowania takie jak Rhenofit TAC/S.


Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej
 

Lanxess jest jedną z największych chemicznych firm w Europie. Zajmuje się m.in wytwarzaniem syntetycznej gumy.

Polska, 02-017 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 123 A