Łatwiejszy i dokładniejszy recykling opon

Łatwiejszy i dokładniejszy… Obecna także w Polsce firma Pallmann Maschinenfabrik wprowadza na kompletne linie do recyklingu zużytych opon o wysokich mocach przerobowych. Dzięki nim recykling zużytych opon ma być o wiele łatwiejszy i skuteczniejszy.

Recykling zużytych opon pozwala na odzyskanie wartościowych materiałów, które stanowią skład opon, a wśród nich m.in. gumy i materiałów tekstylnych.
W skład linii recyklingowej wchodzą kruszarka, młyn, pulweryzator, które odpowiednio wsparte przez instalacje podające, przesiewające, separujące i odprowadzające tworzą innowacyjne rozwiązanie technologiczne do zagospodarowania zużytych opon.

Globalna produkcja opon i powiązane z nią rosnące ilości odpadowe przyczyniają się do konieczności recyklingu i odzysku materiałowego. W samej tylko Europie rocznie tworzy się około 2,5 mln ton odpadu ze zużytych opon lub odpadów powstających podczas produkcji opon. Europejskie ustawy mówiące o konieczności przetwarzania zużytych opon i pozyskiwania surowców wtórnych istnieją od lat. Recykling zużytych opon daje szerokie możliwości nie tylko w zakresie szeroko pojętych paliw alternatywnych, ale także pozwala na odzyskanie gumy i włókien tekstylnych w celu poddania ich dalszej cyrkulacji surowców w gospodarce. Przy zręcznym recyklingu zużytych opon możliwości odzysku są szerokie. Bazując na obecnym poziomie technologicznym możliwy jest odzysk gumy w postaci granulatu lub proszku, wysokiej jakości stali oraz włókien tekstylnych różnej postaci.


Trzystopniowy recykling zużytych opon w procesie proponowanym przez Pallmann Maschinenfabrik zakłada po pierwsze kruszenie całych opon, po drugie mielenie i jednocześnie separowanie oraz po trzecie pulweryzację granulatu gumowego z opon do postaci proszku.

Na początku recyklingu zużytych opon odbywa się wstępne rozdrabnianie opon do postaci ścinek. Dla tego zastosowania użyć należy wydajnej kruszarki. Maszyna pozwala osiągać ścinki wielkość 50x50 mm, materiał dający się łatwo dozować, preferowany jako paliwo alternatywne przetwarzane termicznie w piecach obrotowych wykorzystywanych przede wszystkim w fabrykach cementu.

Na etapie granulacji ścinki z opon doprowadzane są do wielkości 150x150 mm, jest to odpowiednia wielkość, aby w dalszym procesie poddać gumę separacji ze stali i włókien tekstylnych. Zadania rozdrobnienia a zarazem separacji stali i włókien tekstylnych podejmuje się wydajny młyn. Rozdrobniony materiał poddawany jest separacji i przesiewowi, a w procesie końcowym uzyskujemy czysty granulat gumowy. Włókna tekstylne oraz stal, które są stałym elementem każdej opony, stanowią ok. jedną trzecią wagi opony. Odzyskane tekstylia mogą zostać wykorzystane do produkcji materiałów wygłuszająco – tłumiących w przemyśle budowlanym.

Czysty granulat gumowy po zmieleniu w młynie poddawany jest trzeciemu etapowi recyklingu. Mielenie oraz ciągle jeszcze towarzyszące mu dalsze separowanie stali i włókien odbywa się na kolejnym młynie, na którym uzyskiwana jest żądana frakcja materiału końcowego. Produktem końcowym jest granulat gumowy o 99,9 proc. czystości, w całości odseparowany od stali i włókien, który dodatkowo może być pulweryzowany w celu uzyskania proszku o frakcji mniejszej niż 1 mm.

Typowymi odbiorcami granulatu gumowego pozyskanego ze zużytych opon mogą być producenci bieżni sportowych, płyt boiskowych, powierzchni sportowo-rekreacyjnych, placów zabaw, pokryć podłogowo-powierzchniowych.

Regranulat gumowy ze zużytych opon może być ponad to wykorzystany jako mieszanka asfaltowa, znacznie poprawiająca jakość asfaltu oraz redukująca hałas pojazdów poruszających się po powierzchni asfaltowej. Ponadto regranulat może zostać wykorzystany do produkcji detali gumowych dla przemysłu, gospodarstwa domowego, czy do produkcji mat tłumiących ciepło, hałas i wibracje wykorzystywanych w branży samochodowej i budowlanej.

Przedstawicielem firmy Pallmann w Polsce jest spółka Mastercolors.

Czytaj więcej:
Opony 46

Centralne systemy podawania, dozowania oraz
 

Centralne systemy podawania, dozowania oraz suszenia tworzyw, linie do ekstruzji i recyklingu poliestrów, pigmenty i masterbatche, systemy mocowania form, złącza, termostaty wodne i olejowe

Polska, 51-050 Wrocław, Wędkarzy 5

Reportaże

Forum