Lerg oficjalnie w SSE Euro-Park Mielec

Lerg oficjalnie w SSE Euro-Park Mielec
27 października spółka Lerg SA została oficjalnie włączona do Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Reprezentujący gminę Dębica wójt Stanisław Rokosz przekazał Agnieszce Kozubek-Bespalenko, prezes firmy Lerg, dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego związanego z budową nowego wydziału na terenie firmy.

W dn. 6 maja Lerg otrzymał pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego, w którym wdrożona zostanie innowacyjna technologia wytwarzania materiału plastyfikującego tworzywa sztuczne. Koszt inwestycji, w wyniku której pracę znajdzie co najmniej 80 osób, wynosi 90 mln zł.

- Jako samorząd dokładaliśmy wszelkich starań, aby ułatwić firmie Lerg włączenie do Strefy - powiedział Stanisław Rokosz. - Tak firmie Lerg, jak i wszystkim pozostałym przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować na terenie naszej gminy oferujemy pomoc w zakresie administracyjnym, uruchomienie szybkiej ścieżki inwestycyjnej oraz łagodną politykę podatkową.

- To ważny dzień dla naszej firmy - stwierdziła Agnieszka Kozubek-Bespalenko. - O włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej staraliśmy się już od kilku lat. Pozwoli nam to na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji z uwzględnieniem korzyści, jakie wiążą się z działaniem w SSE.

Lerg

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych
 

Producent i eksporter żywic poliestrowych, nowolakowych, fenolowych, odlewniczych, żywic klejowo - aminowych, żywic do farb oraz formaliny

Polska