MKiŚ obiecuje wspierać polski recykling

MKiŚ obiecuje wspierać polski…

Minister Jacek Ozdoba spotkał się z przedstawicielami branży recyklerskiej w największym polskim zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych "Conkret". Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska rozmawiał z recyklerami o potrzebach i potencjale polskiego recyklingu. Omówiono kwestie regulacji prawnych, wprowadzenia Rozszerzonej Odpowiedzialność Producenta (ROP), systemu depozytowo- kaucyjnego czy konieczności uregulowania przepisami poziomów recyklatów w produktach opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

- Musimy znosić ograniczenia, które obecnie blokują polski recykling. Rynek recyklerów stanowi ważny element krajowej gospodarki, a wartość surowców wtórnych stale rośnie - mówił w trakcie spotkania wiceminister Jacek Ozdoba. - W Ministerstwie Klimatu i Środowiska zauważamy postulaty polskich recyklerów, rodzimej branży, która przez brak odpowiednich przepisów i regulacji zmaga się z licznymi problemami. Chcemy tworzyć ramy do rozwoju gospodarki w obiegu zamkniętym, opartej na selektywnej zbiórce odpadów. W dialogu opracujemy pakiet zmian dostosowujących polskie ustawodawstwo do unijnych wymogów - dodał Jacek Ozdoba.

W Polsce co roku wprowadza się ponad 2 miliony ton plastiku na rynek. - Nie poddany recyklingowi zanieczyszcza środowisko, nasze ulice, lasy. Spala się go w spalarniach lub deponuje na składowiskach. - Tylko recykling - nowe życie plastiku - może uchronić nas przed śmieciowym tsunami - wyjaśnia Szymon Dziak - Czekan, prezes Stowarzyszenia "Polski Recykling". - Ponad 90% branży recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce to firmy rodzinne, z polskim kapitałem, takie jak będąca członkiem Stowarzyszenia “Polski Recykling” firma Conkret, na terenie której się spotkaliśmy. W takich miejscach można osobiście przekonać się jak tony śmieci z tworzyw sztucznych zamieniają się w gotowe produkty, wykorzystywane w budownictwie, przemyśle, w każdym gospodarstwie domowym - dodaje.

Recyklerzy przekazali na ręce ministra szereg postulatów branżowych. W piśmie czytamy między innymi, że wpływy z tytułu ROP powinny być proporcjonalnie podzielone, by spełnić wymogi funkcjonowania całego systemu przetwarzania odpadów, w tym recyklingu, zgodnie z założonymi poziomami, i w zgodzie z normami ochrony środowiska.

- Niezbędne jest wprowadzenie wsparcia dla firm poprzez ulgi podatkowe czy podobne mechanizmy (np. ulgi na energię elektryczną), które pozwolą efektywnie funkcjonować - przybliża specyfikę działania firm w polskich realiach rynkowych Zbigniew Trejderowski, właściciel firmy Conkret. - Polski system powinien zabezpieczać wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez ekoprojektowanie, maksymalizację zbiórki, jak również zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykluczenie z rynku produktów trudnych i nienadających się do recyklingu. Dziś przyjeżdża do mojej firmy 15 tirów odpadów a wyjeżdża 8 tirów produktów wyprodukowanych z pozyskanego recyklatu. To oznacza, że blisko połowa odpadów, która wjeżdża na sortownię nie nadaje się do przetwarzania. I to powinniśmy zmienić poprzez dostosowanie prawa, edukację, promowanie produktów z recyklingu oraz obowiązek zwiększania poziomów recyklatu w produktach z tworzyw sztucznych - wyjaśnia przedsiębiorca.

Recyklerzy zwracali uwagę na kryzys inwestycyjny w branży. - Mamy silne, polskie marki recyklingowe, które zaczynają liczyć się w Europie. Niestety rynkowe warunki branży i bariery legislacyjne w Polsce, min. brak systemu ROP czy brak obowiązku używania recyklatu w produkcji opakowań, nie pozwalają nam konkurować z zachodnimi koncernami. Bogate firmy z krajów wysoko uprzemysłowionych wygrywają przetargi ze względu na dostęp do taniego surowca. Pozostawienie recyklerów bez wsparcia legislacyjnego doprowadzi do całkowitego przejęcia tego sektora przez firmy zagraniczne, jak w przypadku branży cementowej czy cukrowej. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, by przemysł recyklerski mógł się rozwijać i służyć obywatelom. Pozyskując cenne surowce wtórne z odpadów, oczyszczamy nasz kraj ze śmieci. Pakiet zmian dla polskiego recyklingu to wielka szansa dla polskich firm i środowiska naturalnego - przyznał Szymon Dziak - Czekan.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska zapewnił, że resort pracuje nad uregulowaniem kwestii prawnych w zakresie gospodarki odpadami. - Część przepisów uporządkuje wprowadzenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Oczekujemy na wpis projektu do wykazu prac w ministerstwie, następnie zawarte w dokumencie przepisy przekażemy do zaopiniowania przez specjalnie powołany zespół ekspertów ds. recyklingu przy ministrze. Szacujemy, że zamkniemy proces legislacji ROP w najbliższym czasie. Branża recyklerska będzie mogła sprawnie funkcjonować od przyszłego roku i wreszcie skończymy z fikcją dokumentowaną przez nieuczciwe działające podmioty na rynku - Jacek Ozdoba.

Źródło: Stowarzyszenie "Polski Recykling"

Reportaże

Forum