ML Polyolefins wśród laureatów konkursu na najlepsze produkty 26. edycji targów Plastpol

ML Polyolefins wśród laureatów…

Po raz kolejny podczas Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol zaprezentowano laureatów konkursu na najlepsze produkty. Nagrodę w kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” uzyskało ML Polyolefins wraz z partnerami: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, Politechniką Bydgoską oraz Technische Universität Chemnitz za opracowanie metody innowacyjnego wykorzystania odpadów gumy z opon samochodowych.

Nagrody na najlepsze i innowacyjne produkty zgodnie z tradycją zostały przyznane drugiego dnia targów Plastpol podczas gali Platinum Plast.

ML Polyolefins wchodząc w skład konsorcjum wraz z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym Dolina Narzędziowa, Politechniką Bydgoską i Technische Universität Chemnitz opracowało technologię wtórnego wykorzystania granulatu odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych w wyrobach wielkogabarytowych typu krata do umacniania gruntów. Za te rozwiązanie konsorcjum otrzymało nagrodę w kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Medal i dyplom w imieniu konsorcjum odebrali Tomasz Mikulski, prezes zarządu ML Polyolefins oraz Piotr Wojciechowski, dyrektor zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

image00021

- Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego wyróżnienia. Ideą działalności naszego przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska poprzez minimalizację ilości odpadów i ich recykling. Nasz dział R&D wciąż pracuje nad nowymi recepturami recyklatów zagospodarowując odpady trudnoprzetwarzalne tak jak w przypadku tego projektu, gdzie użyto regranulatów folii i gumy z opon samochodowych. Jest to odpowiedź naszej branży na wyzwania środowiskowe obecnych czasów – wskazuje Tomasz Mikulski, prezes ML Polyolefins.

Projekt wpisuje się w rozwiązania gospodarki cyrkularnej, według której wyprodukowane już tworzywa powinny znajdować się w obiegu gospodarczym jak najdłużej. Do takiego modelu dąży Unia Europejska wprowadzając Zielony Ład i założenie osiągnięcia neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku.

- Jako przedsiębiorstwo włączamy się w różne projekty, bo jesteśmy przekonani, że wspólne działanie sfery biznesowej z nauką to klucz do powstawania innowacji w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. To przybliża nas do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – mówi Tomasz Mikulski.

W związku z tym duży nacisk kładzie się obecnie na recykling, wtórne zagospodarowanie odpadów oraz wykorzystanie recyklatów, czemu odpowiada technologia opracowana przez konsorcjum.

- To duże osiągnięcie dla Klastra i naszych partnerów. Wspieranie działalności B+R, oprócz takich zagadnień jak integracja, wspólna promocja, współpraca międzynarodowa i edukacja, jest jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Natomiast współpraca nauki z biznesem jest podstawą dalszego rozwoju firm – mówi Piotr Wojciechowski, dyrektor zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa.

Granulat odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych został wykorzystany do stworzenia prototypu gotowego produktu, czyli kraty przeznaczonej do umacniania gruntów sypkich. Jest to przykład praktycznego zastosowania opracowanej technologii. Wsparcie merytoryczne projektu zapewniały ośrodki naukowe wchodzące w skład konsorcjum. Badania granulatu, proszku gumowego, jak i kompozycji przeprowadził Technische Universität Chemnitz. Współpraca zaowocowała również publikacją dwóch artykułów naukowych – w tym w 2022 roku w prestiżowym czasopiśmie Materials.

image00012

- Projekt zakładał użycie jednorodnego proszku gumy oponowej o wielkości ziarna poniżej 0,5 mm jako napełniacza regranulatu polipropylenu. Przygotowana kompozycja rPP-GTR stanowiła materiał wsadowy w procesie wtryskiwania. Trudność polegała na tym, że mieszanka zawierała minimum 50% napełniacza gumowego. Gruntowne badania parametrów technicznych materiału pozwoliły wykonać i dostosować formę wtryskową – tłumaczy prof. Dariusz Sykutera z Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Politechniki Bydgoskiej. – Podczas badań zostało udowodnione także, że postać i rozmiar ziaren proszku gumy znacząco wpływają na właściwości kompozycji rPP-GTR – dodaje.

Technologia wtórnego wykorzystania granulatów odpadów foliowych i gumy z opon samochodowych została opracowana przez konsorcjum w ramach projektu „E! 13042 TIREC” z inicjatywy EUREKA. Badania rozpoczęły się w 2019 roku i trwały do roku 2021. Podmiotem łączącym uczestników i kierującym pracami był Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa.

- Takie projekty jak ten, realizowane w partnerstwie międzynarodowym są dużym wyzwaniem organizacyjnym, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego osiągnięcia i docenienia naszych prac przez komisję konkursową – podkreśla Piotr Wojciechowski.

Nadzór merytoryczny nad projektem sprawowała Politechnika Bydgoska zapraszając jednocześnie do współpracy specjalistów z Professorship of Lightweight Structures/Polymer Technology w Chemnitz. Natomiast wdrożenie technologii oraz zastosowanie opracowanej mieszanki w produkcie ostatecznym było po stronie partnera biznesowego ML Polyolefins.

Reportaże

Forum