MOL Group podaje wyniki za trzeci kwartał i podnosi prognozę na 2022 r.

MOL Group podaje wyniki za…

MOL Group podał wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 r. Oczyszczony wynik CCS EBITDA wyniósł w tym okresie 1,45 mld USD, a za trzy kwartały narastająco sięgnął 3,63 mld USD, co pozwala spółce po raz kolejny podnieść prognozę na cały 2022 r. do poziomu 4,1 - 4,4 mld USD. Na wypracowany rezultat pozytywnie wpłynęły wyniki segmentów poszukiwania i wydobycia oraz rafineryjno-petrochemicznego, wspieranych otoczeniem makro. Jednocześnie, na 1,18 mld USD od początku roku Grupa szacuje negatywny wpływ wprowadzenia w niektórych krajach regionu maksymalnych cen paliw oraz podatków od zysków nadzwyczajnych.

Zsolt Hernádi, prezes i CEO MOL Group skomentował wyniki następująco:
„Podczas gdy warunki makro w pierwszych dziewięciu miesiącach roku okazały się korzystne dla przemysłu naftowo-gazowego, cieniem na sektorze kładą się interwencje rządowe, podatki od nadzwyczajnych zysków oraz zbliżająca się recesja. Wprowadzane w Europie sankcje zdają się decydować o gospodarczej przyszłości kontynentu. Trzeci kwartał br. okazał się wyzwaniem, jeśli chodzi o zapewnienie źródeł energii dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jak dotąd, dzięki wysiłkom naszych pracowników, zdołaliśmy utrzymać stabilne dostawy paliw na wielu rynkach regionu, co uważam za nasze największe osiągnięcie ostatniego kwartału. Będziemy potrzebowali zaangażowania naszych kolegów również w najbliższej przyszłości. Musimy bowiem utrzymać dyscyplinę finansową, prowadząc szereg inwestycji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, odejścia od rosyjskich surowców i przeprowadzenia zielonej transformacji. W ostatnim czasie poczyniliśmy też znaczące postępy w realizacji naszej strategii 2030+. MOL otrzymał koncesję na zarządzanie odpadami komunalnymi na Węgrzech, na okres 35 lat. Pozwoli nam to rozwinąć nową gałąź biznesu w zakresie niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego”

Wynik EBITDA segmentu Upstream w trzecim kwartale 2022 r. był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem i wyniósł 640 mln USD. Za pierwsze trzy kwartały wyniósł łącznie 1,72 mld USD, czyli blisko połowę wyniku całej Grupy. Największy wpływ na pozytywny wynik w tym segmencie miały korzystne czynniki makro, które zrównoważyły negatywny wpływ dodatkowych opłat eksploatacyjnych w ostatnim kwartale. Poziom produkcji ropy i gazu utrzymał się w tym czasie na poziomie powyżej 90 mboepd, a za pierwsze trzy kwartały wyniósł średnio 92,3 mboepd, przekraczając zakładany na ten rok poziom 90 mboepd. Pomimo znaczącej presji kosztowej w całym łańcuchu wartości, koszt operacyjny utrzymywał się poniżej poziomu 5 USD/boe.

W segmencie Downstream, oczyszczony wynik CCS EBITDA wzrósł rok do roku, jednak spadł o 14 proc. w ujęciu kwartalnym, do poziomu 741 mln USD. Ograniczenia cenowe oraz wprowadzenie podatków od nadzwyczajnych zysków w regionie negatywnie wpłynęło na zyskowność segmentu w ostatnim kwartale. Wynik EBITDA petrochemii spadł w ujęciu rocznym o 90 proc., jednak spadek został zrównoważony ponadprzeciętnym wynikiem z działalności rafineryjnej. W trzecim kwartale zakończyły się też planowane prace konserwacyjne w rafinerii w Százhalombatta na Węgrzech.

Segment detaliczny w minionym kwartale odnotował spadek EBITDA o 43 proc. i o ponad połowę w pierwszych trzech kwartałach narastająco. Regulacje dotyczące maksymalnych cen paliw w kilku krajach regionu wpłynęły na obniżenie EBITDA do poziomu 85 mln USD. Spadek ten udało się częściowo zrównoważyć dzięki poprawie marży na ofercie pozapaliwowej oraz zwiększeniu sprzedaży. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła w trzecim kwartale do 1130 (z 1103 trzy miesiące wcześniej).

Informacje dodatkowe

Federalny Sąd Najwyższy Szwajcarii oddalił wniosek Chorwacji o rewizję orzeczenia UNCITRAL, wydanego pierwotnie w postępowaniu arbitrażowym wszczętym przez Chorwację przeciwko MOL w 2016 roku. Orzeczenie to oddala zarzuty Chorwacji w sprawie korupcji, a także stwierdza, że ład korporacyjny INA był zgodny z prawem, a MOL przestrzegała wszystkich swoich zobowiązań umownych.

MSCI Global Sustainability Index po raz piąty z rzędu wyróżnił MOL ratingiem AA za działania w zakresie ESG. MOL Group uplasował się w gronie 20 proc. firm z sektora nafty i gazu z najlepszym wynikiem w obszarach „środowisko” (E) oraz „zarządzanie” (G), z uwagi na wdrażane strategie ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz ulepszone praktyki w zakresie sprawozdawczości.

mol

Czytaj więcej:
Finanse 135
Rynek 1087