MSP wymieniło członka rady nadzorczej Grupy Azoty

MSP wymieniło członka rady nadzorczej Grupy Azoty
Zarząd Grupy Azoty poinformował, iż w dn. 23 grudnia otrzymał z Ministerstwa Skarbu Państwa informację o odwołaniu z dniem 22 grudnia Ewy Lis z rady nadzorczej spółki. Na jej miejsce został powołany Przemysław Lis.

Nowo powołany członek rady nadzorczej ma 52 lata. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim roku 1989. Odbył aplikację adwokacką w zielonogórskiej Izbie Adwokackiej oraz Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. W 1994 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata zarówno w ramach praktyki indywidualnej, jak i w Spółce Adwokatów "Consensus" adw. A. Malicki, adw. H. Rossa i adw. P. Lis. Od roku 2004 Partner Zarządzający "Lis i Partnerzy". Pełnił funkcję członka w korporacyjnych gremiach samorządowych jako sędzia sądu dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Przemysław Lis specjalizuje się w prawie kontraktów (w szczególności w kontraktach gospodarczych i budowlanych), jest znawcą problematyki prawnej inwestycji budowlanych, prawa zamówień publicznych, prawa samorządowego, jak również szeroko pojętego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem sfery penalnej prawa gospodarczego.

Jest uznanym na rynku specjalistą w dziedzinie zagadnień prawnych obrotu gospodarczego. Doradza największym spółkom przemysłu utylizacyjnego. Reprezentował Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego w negocjacjach z ARiMR i Ministrem Rolnictwa, jak również w toku kontaktów z Komisją Rolnictwa Sejmu RP.

Przemysław Lis świadczy także usługi prawne na rzecz firm budowlanych i deweloperskich. Od kilku lat zajmuje się również zagadnieniami prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. świadcząc w szeregu postępowań upadłościowych pomoc prawną na rzecz syndyków masy upadłości w pełnym zakresie.

Prywatnie Przemysław Lis jest kapitanem jachtowym i podróżnikiem, a także pasjonatem historii.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 437

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8