Maciej Tybura zrezygnował z funkcji prezesa Ciechu

Maciej Tybura zrezygnował… 10 września Maciej Tybura złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu spółki Ciech S.A. z powodów osobistych. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Ciechu oddelegowała Dawida Jakubowicza, członka Rady Nadzorczej spółki, do czasowego pełnienia czynności prezesa zarządu na okres trzech miesięcy. Jednocześnie Rada powołała na stanowisko członka zarządu Mirosława Skowrona, który będzie odpowiedzialny za kwestie związane z produkcją, energetyką i utrzymaniem ruchu.

Maciej Tybura pełnił funkcję prezesa zarządu spółki od lipca 2015 roku, wcześniej był członkiem zarządu oraz członkiem Rady Nadzorczej Ciechu.

Dawid Jakubowicz jest członkiem zarządu Kulczyk Investments S.A., gdzie od 2010 roku zajmuje się nadzorem nad portfelem inwestycyjnym. Posiada doświadczenie operacyjne w budowaniu wartości spółek z sektorów chemicznego, wydobywczego, energetycznego, motoryzacyjnego i nowych technologii. Ukończył Program for Leadership Development (PLD) na Harvard Business School w Bostonie, posiada tytuł MBA Georgia State University i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od 2014 roku wpisany na listę Biegłych Rewidentów prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów.

Mirosław Skowron był w przeszłości m.in. prezesem zarządu takich spółek jak Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń S.A. w ramach Grupy KGHM, Polimexu-Energetyka Sp. z o.o., Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i Energa Invest S.A., a także PGE Elektrownia Opole S.A. Ukończył Politechnikę Wrocławską, posiada dyplom MBA Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a także ukończony kurs Strategic Leadership Academy na ICAN Institute organizowany przez Harvard Business Review.

Tym samym od wczoraj w Zarządzie Ciechu zasiadają cztery osoby: Dawid Jakubowicz oraz Krzysztof Szlaga, Artur Osuchowski i Mirosław Skowron.

Źródło: Ciech S.A.

Czytaj więcej:
brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska