Maklerzy rekomendują kupno akcji Radpolu

Maklerzy rekomendują kupno akcji Radpolu
Analitycy Domu Maklerskiego Trigon wydali rekomendację "kupuj" dla Radpolu. Wartość akcji spółki oszacowano na 15,1 zł, a dziewięciomiesięczną cenę docelową na 16,2 zł.

Trigon uzasadnia wydaną rekomendację wysoką aktywnościa grupy Radpol w obszarze akwizycji oraz wzrost innowacyjności oferty produktowej dzięki inwestycjom z ostatnich 6 lat na kwotę 140 mln zł. Zdaniem analityków, pozwoliło to na opracowanie kompleksowych rozwiązań przesyłowych dla branży ciepłowniczej oraz umocnienie pozycji w innych segmentach energetyki zawodowej i przesunięcie w kierunku miksu produktowego o wyższej marży.

- Przejęcia oraz wielomilionowe inwestycje poczynione w ostatnich latach zwiększyły nasz potencjał produkcyjny i technologiczny pod różnymi względami - powiedział Krzysztof Pióro, prezes Radpolu. - Dzięki temu możemy nie tylko umocnić naszą pozycję w branżach, w których byliśmy dotychczas obecni, ale i dotrzeć do odbiorców z wielu innych gałęzi przemysłu, także za granicą. Wzrost eksportu jest bowiem jednym z celów strategicznych grupy Radpol na najbliższe lata. Wpływ impulsu akwizycyjno-inwestycyjnego na wyniki jest już widoczny w wynikach z ubiegłego roku - po trzech kwartałach 2013 r. zanotowaliśmy dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów, EBITDA i zysku netto. Naszym zadaniem na kolejne okresy będzie coraz pełniejsze wykorzystanie tego potencjału i utrwalenie wszystkich pozytywnych efektów zarówno w zakresie rynkowej pozycji Radpolu, wyników finansowych oraz wartości grupy dla akcjonariuszy.

W ostatnim tygodniu Radpol rozpoczął także inne działanie, które ma zoptymalizować działalność grupy, polegające na wdrażaniu nowego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP. Obejmie ono wszystkie podstawowe obszary działalności tych przedsiębiorstw: produkcję, dystrybucję, kadry i płace, remonty, finanse i księgowość oraz moduł Business Intelligence. Spodziewane oszczędności z tytułu wprowadzenia nowego systemu pozwolą na zwiększenie marży EBIDTA o przynajmniej 0,6 mln zł rocznie oraz ograniczyć kapitał obrotowy o około 1 mln zł.

Grupa Radpol zajmuje się produkcją instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. W skład Grupy wchodzi pięć zakładów: Radpol w Człuchowie, Finpol-Rohr, Elektroporcelana Ciechów, Wirbet oraz Rurgaz.

Czytaj więcej: Rury 75 Wyroby z tworzyw 83

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska