Maleją zyski Synthosu

Maleją zyski Synthosu
W swoim raporcie władze Synthosu podkreślają, iż ostatni kwartał był trudnym okresem, w którym przeważały negatywne czynniki rynkowe - słaba koniunktura w Europie i wolniejsze niż zakładano tempo wzrostu Chin, słaby popyt na wymianę opon w Europie, trudna sytuacja w branży budowlanej oraz niskie ceny butadienu i kauczuków syntetycznych.

Niekorzystne otoczenie rynkowe wpłynęło na osiągnięte przez spółkę wyniki. Zmniejszyły się przychody (1,40 mld zł wobec 1,59 mld w III kw. 2012 r.) oraz zysk operacyjny spółki (82,12 mln zł wobec 133,64 mln w III kw. 2012 r.). Zysk netto Synthosu w trzecim kwartale wyniósł 82,43 mln zł i był o 25 proc. niższy niż w III kw. 2012 roku, kiedy oświęcimska spółka odnotowała 110,86 mln zysku.

Pogorszenie wyników finansowych jest również widoczne w perspektywie obejmującej trzy pierwsze kwartały br. Przychody wyniosły w tym okresie 4,19 mld zł (wobec 4,84 mld zł w analogicznym okresie 2012 r.), zysk operacyjny - 328,59 mln zł (spadek z 654,11 mln zł), zaś zysk netto - 306,01 mln zł (wobec 462,73 mln zł).

Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w dziale kauczuków i lateksów, gdzie po trzech kwartałach 2013 r. przychody spadły do 2,34 mld zł (z 3,1 mld zł w 2012 r.), a zysk netto wyniósł 228,69 mln zł i był o ponad połowę niższy niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r., kiedy wyniósł 532,79 mln zł.

Wzrosły natomiast przychody i zyski w dziale produktów styrenopochodnych oraz dyspersji winylowych. W pierwszej z tych grup przychody wzrosły do 1,52 mld zł (z 1,43 mld zł w I-III kw. 2012 r.), zyski zaś wyniosły 47,5 mln zł (wobec 32,17 mln zł w analogicznym okresie ub.r.). W dziale dyspersji winylowych przychody wyniosły 88,5 mln zł (wobec 85,9 mln zł w pierwszych trzech kwartałach ub.r.), zyski zaś wzrosły do 2,8 mln zł (z 2,15 mln zł w okresie referencyjnym 2012 r.).

Mimo wzrostu przychodów (197 mln zł wobec wobec 172 mln zł w analogicznym okresie 2012 r.), spadły zyski segmentu energetyka - wyniosły one 31,2 mln zł (wobec 43,9 mln zł).

Do najważniejszych wydarzeń trzeciego kwartału br. Synthos zalicza m.in. kontynuowanie prac nad budową instalacji do produkcji kauczuków SSBR oraz realizację II etapu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii. Pod koniec czerwca rozpoczęto także produkcję materiału izolacyjnego XPS Prime S w zakładzie w czeskich Kralupach.

Synthos przewiduje, iż w kolejnych miesiącach nastąpi stopniowa poprawa sytuacja sytuacji gospodarczej w UE. Przewidywany jest wzrost koniunktury na rynku opon, zwłaszcza w Chinach i Indiach, w nieco mniejszym zakresie - w Ameryce Południowej.

Sytuacja w branży budowlanej, która jest głównym odbiorcą dyspersji, do końca roku prawdopodobnie się nie poprawi, natomiast niewielki wzrost przewidywany jest w 2014 roku.

Kierownictwo Synthosu przewiduje, że na kondycję spółki wpływ będzie mieć także rosnąca podaż butadienu oraz regulacje w zakresie etykietowania opon i stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii ich produkcji.