Marek Grzelaczyk w radzie nadzorczej Grupy Azoty

Marek Grzelaczyk w radzie… Zarząd Grupy Azoty SA poinformował o powołaniu Marka Grzelaczyka do składu rady nadzorczej X kadencji. Został on powołany z dn. 5 lipca na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa, zgodnie z § 16 ust. 2 statutu spółki.

Marek Grzelaczyk jest magistrem prawa, absolwentem KUL. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako doradca prawny zamojskiego oddziału NSZZ Solidarność, wicedyrektor Wojewódzkiego Biura Pracy w Zamościu, wicedyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych Wojewódzkiego Szpitala w Zamościu, wicedyrektor Rejonu Energetycznego Krasnystaw i prezes Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu. W latach 1997-1998 pełnił funkcję wojewody zamojskiego, zaś w latach 1998-2002 piastował stanowisko prezydenta Zamościa. W kolejnych latach pełnił funkcje zarządcze w spółka Saass Sp. z o.o., Inwest-FS Sp. z o.o., TBS LPBo Sp z o.o., Wikana Bioenergia Sp. z o.o., a także w Międzyzakładowej Spółdzielni Pracowników Służby Zdrowia w Zamościu, spółce Euro-Projekt Zwierzyniec Sp. z o.o. oraz w Fundacji "Perła Sztuki" w Lublinie.

Od 1 lutego br. Grzelaczyk zasiadał w radzie nadzorczej Grupy Azoty SA, w okresie od 19 lutego do 31 marca pełnił funkcje jej wiceprzewodniczącego.

Czytaj więcej: