Materiały GE Plastics do urządzeń medycznych

Ewolucja obowiązujących przepisów prawnych wymaga stosowania odpowiednich polimerów

Producenci – szczególnie ci, którzy oferują swoje urządzenia i sprzęt na rynkach światowych – muszą dostosowywać się do wciąż rozbudowywanych przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego, środowiskowego i pożarowego, a także biokompatybilności. Aby ułatwić producentom dostosowywanie się do obowiązujących wymagań, firma GE Plastics oferuje cały szereg materiałów spełniających wymagania testów określonych w normie UL746C, dotyczącej materiałów polimerycznych używanych przy ocenie urządzeń elektrycznych. Firma GE opracowała ponadto cały szereg rozwiązań dotyczących bardziej przyjaznych dla środowiska, trudno palnych materiałów, które spełniają wymagania takich przepisów, jak dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca ograniczeń nakładanych na substancje niebezpieczne (RoHS) bądź ułatwiają producentom osiąganie celów wyznaczonych przez dyrektywę WEEE dotyczącą utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Elastyczne tworzywa Noryl, stosowane na osłony przewodów, spełniają wymagania dotyczące części wykonanych z tworzyw pozbawionych halogenów oraz wymagania międzynarodowych norm dotyczących przydatności do recyklingu. Oferowane są również niebromowane, niechlorowane materiały trudno palne (FR), takie jak tworzywa LNP Starflam*, specjalne tworzywa LNP Faradex oraz tworzywa Ultem*, Noryl*, Noryl GTX, Cycoloy* i Lexan, przy czym niektóre z nich spełniają określone w normie UL94 V0 wymagania dotyczące materiałów FR już przy grubości ścianki wynoszącej zaledwie 0,75 mm.

Tam gdzie wymagana jest biokompatybilność urządzeń, firma GE Plastics oferuje specjalny asortyment materiałów biokompatybilnych1. Te wybrane materiały dostępne są w obrębie niemal każdej rodziny wyrobów wchodzących w skład oferty firmy GE i obejmują między innymi: kopolimerowe tworzywa poliwęglanowe Lexan HPX, charakteryzujące się większą płynnością, mniejszą przyczepnością do formy i możliwością autoklawowania (w temp. 121°C), tworzywa Noryl HNA, umożliwiające wielokrotne autoklawowanie w temp. 134°C oraz tworzywa poliwęglanowe/poliestrowe Xylex*, zapewniające większą odporność chemiczną wyrobów przezroczystych.

Zarządzanie kosztami pozostaje krytycznym czynnikiem pomyślnego sprawowania opieki medycznej

W chwili obecnej przemysł medyczny bardziej niż kiedykolwiek wymaga wysokiej jakości materiałów oferowanych po przystępnych cenach. Taka sytuacja zmusza producentów do poszukiwania wszelkich dostępnych opcji zarządzania kosztami związanymi z produkcją, wysyłką i udzielaniem gwarancji na produkowane wyroby, bez pogarszania ich jakości. Technologiczna wiedza firmy GE Plastics w dziedzinie optymalizacji projektowania i przetwarzania może pomóc producentom w osiągnięciu ich celów dotyczących ogólnych kosztów systemowych. Ponadto oferowane przez firmę GE materiały umożliwiają wyeliminowanie czasochłonnych i kosztownych operacji dodatkowych, dzięki stosowaniu materiałów barwionych w masie oraz nowatorskich materiałów charakteryzujących się przewodzeniem, ekranowaniem i smarownością. Stosowanie alternatywnych metod przetwarzania, takich jak formowanie rozdmuchowe, pianka konstrukcyjna i formowanie termiczne, może w jeszcze większym stopniu przyczynić się do obniżenia kosztów. Przykładem może być zastosowanie formowania termicznego zamiast formowania wtryskowego (RIM) i różnorodnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem (FRP), umożliwiające obniżenie kosztów z jednoczesnym spełnieniem wymagań określonych w wytycznych WEEE i RoHS. Takim dającym się formować termicznie i trudno palnym materiałem jest produkowana przez firmę GE tworzywo Cycoloy CM6210, będące blendą PC/ABS.