Materiały GE Plastics do urządzeń medycznych

Materiały GE Plastics do urządzeń… Firma GE Plastics oferuje szeroki asortyment materiałów uwzględniający najnowsze trendy w produkcji zasilanych urządzeń medycznych. Produkowane przez tę firmę tworzywa termoplastyczne przeznaczone dla przemysłu medycznego zostały opracowane z myślą o zaspokojeniu bieżących i przyszłych wymagań producentów urządzeń medycznych, dostosowanych do zmian w sposobach sprawowania opieki medycznej.

Zmiany te obejmują wprowadzenie na większą skalę domowej, zdalnej i bezprzewodowej opieki medycznej; nowocześniejszej i szybszej diagnostyce, łącznie z automonitorowaniem; występowaniu bardziej wymagających środowisk użytkowania urządzeń medycznych oraz wprowadzaniu coraz surowszych przepisów. Aby ułatwić producentom dostosowanie się do tych wymagań, firma GE Plastics oferuje nie tylko pełne spektrum rozwiązań materiałowych, lecz również zapewnia cały szereg dodatkowych usług oferowanych przez Centra Innowacji rozmieszczone na całym świecie.

Kompletny system podawania znieczulenia Aisys® Carestation® oferowany przez GE Healthcare
Kompletny system podawania znieczulenia Aisys® Carestation® oferowany przez GE Healthcare


"Producenci zasilanych urządzeń medycznych codziennie stają w obliczu nowych wyzwań, wynikających z dynamicznych zmian w opiece medycznej – zaś firma GE Plastics dysponuje rozwiązaniami, które potrafią sprostać tym wyzwaniom", stwierdziła Clare Frissora, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży firmy GE Plastics. "Produkowane przez GE tworzywa specjalnego zastosowania przyczyniają się do podniesienia standardu opieki medycznej dzięki – na przykład – zaspokajaniu zapotrzebowania na przenośne i coraz to mniejsze urządzenia, łączące w sobie cały szereg funkcjonalnych możliwości z pięknym wyglądem zewnętrznym. Oferujemy wyroby umożliwiające spełnienie różnorodnych wymagań światowych ustawodawstw i wytycznych związanych z ochroną środowiska. Produkowane przez GE zaawansowane technologicznie tworzywa sztuczne umożliwiają naszym klientom projektowanie i produkowanie urządzeń cieszących się najlepszą renomą na rynku."

Rozproszenie ludzi i wspólne użytkowanie urządzeń wymuszają przenośność i miniaturyzację

Różnorodne kierunki rozwoju opieki medycznej powodują zmniejszanie wymiarów zasilanych urządzeń medycznych. Wraz ze wzrostem liczby pacjentów, wynikającym ze wzrostu i starzenia się populacji, następuje rozwój nowych technologii w dziedzinie automonitorowania i domowej opieki medycznej, nakierowanych na łatwiejsze spełnianie wymagań pomocy szpitalnej lub klinicznej. Technika informacyjna umożliwia zaś korzystanie z usług telemedycyny oraz przeprowadzanie zdalnych konsultacji, zarówno w obrębie obiektów szpitalnych, jak też poza nimi. Potrzeba stosowania urządzeń uwidacznia się również wyraźnie na innym polu: użytkowaniu współdzielonych urządzeń w obrębie tego samego obiektu. Lekkie, lecz mimo to wytrzymałe materiały umożliwiają projektowanie mniejszych urządzeń, łatwych do przenoszenia przez użytkowników i nie zajmujących zbyt wiele cennego miejsca. Miniaturyzacja i możliwość przenoszenia dotyczy wszystkich elementów urządzeń, od obudów i elementów konstrukcyjnych po elementy wewnętrzne, takie jak kółka zębate i zapadki.

Firma GE Plastics oferuje wiele wyrobów umożliwiających kreatywne projektowanie urządzeń, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wymiarów i ciężaru oraz zwiększeniu poręczności: tworzywa termoplastyczne, takie jak tworzywa Lexan* EXL przeznaczone na obudowy, które zastępują cięższe metale i tworzywa termoutwardzalne; cieńsze osłony przewodów, wykonane z elastycznych tworzyw Flexible Noryl* w celu zmniejszenia ich masy; materiały takie jak tworzywa LNP* Faradex*, charakteryzujące się tłumieniem zakłóceń elektromagnetycznych/zakłóceń o częstotliwości radiowej (EMI/RFI) i pozwalające wyeliminować konieczność nakładania drugiej warstwy osłonowej; tworzywa pozwalające na większą swobodę projektowania i umożliwiające zagęszczenie części.

Czytaj więcej:
Medycyna 135