Medal Targów Plastpol za bezglikolowy system chłodzenia maszyn do przetwórstwa

Medal Targów Plastpol za bezglikolowy system chłodzenia maszyn do przetwórstwa
Niemiecka firma ONI Wärmetrafo otrzymała Medal Targów Plastpol za swój nowoczesny bezglikolowy system chłodzenia maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Innowacyjne rozwiązania ONI to bardzo konkretna odpowiedź na aktualne wymagania pojawiające się w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oto bowiem chłodzenie maszyn i instalacji w trakcie przetwarzania tworzyw wymaga ogromnych ilości energii, które ujemnie wpływają na ostateczną kalkulację kosztów. Tym samym więc przemyślany i zintegrowany system jest w stanie znacznie obniżyć te koszty, poprawiając w ten sposób konkurencyjność przetwórcy.

W tej chwili niemieckie przedsiębiorstwo ONI, którego przedstawicielem na polskim rynku jest wrocławska firma Dopak, dostarcza rozmaite kontenerowe stacje chłodnicze. Taka eksploatacja jest bardzo ekonomiczna, gdyż umożliwia odzysk odpadowej energii cieplnej do celów grzewczych. Stacje stosuje się w sytuacji znacznego zapotrzebowania na moc chłodniczą. Orurowana i okablowana stacja chłodnicza ONI, gotowa do połączenia z instalacją hydrauliczną, składa się z zestawu zbiorników wraz układami pompowymi, agregatu ziębniczego, szafy sterowniczej, wymiennika ciepła oraz chłodni wentylatorowej.

Dyplom Targów Plastpol 2009 dla firmy ONI

Zalety systemów chłodzenia ONI to choćby możliwość wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania hal i pomieszczeń biurowych, skrócenie cyklu produkcji, dwa niezależne obiegi temperatury, modułowa budowa i co za tym idzie możliwość rozbudowy, optymalizacja kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej i odzysku ciepła poprzez zastosowanie nowoczesnych opatentowanych rozwiązań i urządzeń, a także zastosowanie czynników chłodniczych przyjaznych dla środowiska naturalnego.

- W naszym działaniu najważniejszym aspektem jest optymalizacja zużycia energii, tak aby koszty eksploatacyjne urządzeń chłodniczych w czasie ich użytkowania nie stanowiły wielokrotności kosztów inwestycyjnych – tłumaczyli przedstawiciele firmy ONI na stoisku na targach Plastpol. - Przykładem jest odciążenie zimowe agregatów chłodniczych, przy wykorzystaniu bezglikolowej suchej chłodnicy. Jako darmowe źródło chłodu w miesiącach zimowych oraz okresach przejściowych wykorzystuje się powietrze zewnętrzne, co umożliwia zaoszczędzenie kosztów energii elektrycznej aż do 80 proc. Inną możliwością obniżenia kosztów jest zmiana systemu z otwartymi obiegami chłodniczymi.


Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 54-614 Wrocław, Sokalska 2