Medal Targów Plastpol za bezglikolowy system chłodzenia maszyn do przetwórstwa

Przebudowa sytemu na zamknięty niesie ze sobą wiele dodatkowych zalet. W systemie z zamkniętym obiegiem chłodniczym o wiele łatwiej utrzymać wysoką jakość wody chłodzącej. Unika się ciągłego dozowania drogich chemikaliów, odpływu odsolonej wody i wprowadzania zanieczyszczeń do sieci zasilającej. Wszystkie te argumenty przemawiają za zastosowaniem sytemu chłodniczego ONI z zamkniętym obiegiem wody chłodniczej.

Dzięki połączeniu techniki maszyn chłodzących z systemem odciążenia zimowego ONI okres stosowania maszyn chłodzących ogranicza się tylko do ciepłych miesięcy letnich.

Bezglikolowa i opatentowana technika odciążenia zimowego pozwala na zastąpienie w 90 proc. drogiej pracy maszyn chłodzących. Wymagane przy tym zużycie energii wynosi 2 - 3 proc. zużycia maszyny chłodzącej. Przy tej technice jako medium chłodzące wykorzystywane jest bezpłatnie dostępne powietrze otoczenia. Gdy temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od temperatury cyrkulacji wody chłodzącej, wówczas następuje redukcja mocy maszyn chłodzących. Gdy temperatura powietrza na zewnątrz osiąga wartość mniejszą tylko o kilka stopni od temperatury dopływu wody chłodzącej, wtedy maszyny chłodzące zostają całkowicie wyłączone. Ekonomiczność tej techniki potwierdza czas amortyzacji wynoszący jeden rok.

Firma ONI na targach Plastpol 2009

Z uwagi na to, że obieg chłodzenia maszyny radzi sobie z temperaturą dopływu na poziomie 30 st. C dla chłodzenia oleju jednostek hydraulicznych, zrezygnowano w układzie dwuobwodowym z drogiego chłodzenia cyrkulacyjnego przy użyciu maszyn chłodniczych. Energia chłodzenia wytwarzana jest przez opatentowane, swobodnie pracujące wolnostojące urządzenie chłodzące. Dzięki temu przetwórca tworzyw sztucznych oszczędza około 98 proc. prądu w stosunku do maszyny chłodzącej w zakresie chłodzenia maszyn. Dodatkowo ciepło odlotowe pochodzące z biegu powrotnego chłodzenia maszyn przy temperaturze 35 st. C optymalnie nadaje się do celów grzewczych - przez zastosowanie opracowanych przez firmę ONI urządzeń grzejnych. Dzięki tej technice systemowej przetwórca tworzyw sztucznych obniża dodatkowe koszty. Bezpłatne ciepło odlotowe zastępuje drogie pierwotne nośniki energii, takie jak olej lub gaz, w przypadku których należy się liczyć z ciągłym wzrostem cen. W ten sposób z ciepła odlotowego, którego chłodzenie cyrkulacyjne kosztuje dodatkowe pieniądze, powstaje przy użyciu metody odzyskiwania ciepła energia grzewcza.


Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 54-614 Wrocław, Sokalska 2