Metalchem sprzedany

Metalchem sprzedany
Spółka Profarb I z Gliwic zawarła umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa w sprawie sprzedaży Zakładów Maszyn Chemicznych Metalchem.

Tym razem sprzedaż Metalchemu doszła wreszcie do skutku. Była to kolejna aukcja, wcześniejsze nie przyniosły efektów. Do tej pory 100 procent udziałów w Metalchemie należało do Skarbu Państwa. Wystawiono na aukcję akcje stanowiące 85 proc. kapitału zakładowego. Warto przypomnieć, że tylko jedna spółka została dopuszczona do aukcji w sprawie sprzedaży zakładów. Dopuszczony podmiot to gliwicka firma Profarb I. Cena wywoławcza zakładów wynosiła ponad 7,8 mln zł.

Niemal od początku samodzielnego istnienia Zakłady Maszyn Chemicznych Metalchem produkowały maszyny i urządzenia dla przemysłu chemicznego stopniowo zwiększając udział maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obecnie niemal 100 proc. produkcji stanowią wytłaczarki, linie technologiczne do wytłaczania oraz części zamienne do tych urządzeń, w tym głównie układy uplastyczniające. Klientami Metalchemu są m.in. firmy produkujące rury kanalizacyjne oraz ciśnieniowe, kable i przewody elektryczne.

Czytaj więcej: Rynek 830