Metanol nie dla konsumentów

Metanol nie dla konsumentów
Krajowe Biuro do Spraw Substancji Chemicznych poinformowało, iż projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny, został notyfikowany Komisji Europejskiej w dniu 29 maja 2013 r. pod numerem 2013/286/PL.

Projekt przewiduje wycofanie ze sprzedaży dla konsumentów metanolu oraz substancji i mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3 proc. wagowych.

Przepis nie będzie niektórych pewnych substancji lub mieszanin zawierających metanol w stężeniach większych niż 3 proc. wagowych - paliw do silników stosowanych w modelarstwie, paliw do silników spalinowych używanych w sportach motorowodnych, paliw do ogniw paliwowych oraz biopaliw ciekłych.

Przepis dotyczy jedynie sprzedaży dla konsumentów. Na skalę przemysłową metanol jest stosowany między innymi w farmaceutyce, przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej, w produkcji materiałów wybuchowych, estrów metylowych, formaldehydu, kwasu mrówkowego, polioksymetylenu i innych.

Czytaj więcej: Chemikalia 188 Prawo 234