Miasta bez powodzi

Wydzielanie kanalizacji deszczowej z kanalizacji ogólnospławnej

Aby poprawić system zarządzania zasobami wodnymi i chronić kanalizację przed uszkodzeniem, miasta doskonalą swoje podziemne systemy rurowe i odwadniające, wydzielając kanalizację deszczową z kanalizacji ogólnospławnej. Takie wydzielenie umożliwia prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, bez nadmiernego obciążania ich dużą i nieregularną ilością wód opadowych.

Montowanie systemów rozsączających i retencyjnych

Nic nie zapewnia lepszego zarządzania wodami opadowymi niż zrównoważone rozwiązanie oparte na funkcjach retencji i rozsączania. Dzięki systemom rozsączającym i retencyjnym Wavin - takim jak Q-Bic, Q-BB, AquaCell czy najnowszemu produktowi Q-Bic Plus - możliwe jest szybkie i łatwe tworzenie podziemnych zbiorników. Skrzynki Wavin przeznaczone są do stosowania w miejscach o dużym obciążeniu ruchem i wysokich poziomach wód gruntowych. Nowa skrzynka Wavin Q-Bic Plus oparta jest na koncepcji modułowej, w której panele boczne stosowane są w zbiorniku retencyjnym czy rozsączającym jedynie w niezbędnych do tego miejscach. Skrzynki są lekkie i można je łączyć ze sobą zatrzaskowo – bez konieczności używania rurek łączących i klipsów lub narzędzi, co znacznie przyspiesza montaż. Wykonane z czystego polipropylenu, wykazują się niezwykłą solidnością i mogą wytrzymać spore obciążenia.

Systemy retencyjne

Utrzymywanie kanalizacji w czystości, tak aby mogła spełniać swoje zadania

Wydaje się, że jest to oczywiste działanie, ale kanalizacja może się zatykać odpadami, gruzem, osadami, korzeniami drzew czy liśćmi. Co więcej, starsze rury kanalizacyjne mają tendencję do rdzewienia i korodowania - a to pogłębia jeszcze problem. Tworzywowe systemy rur kanalizacyjnych Wavin i studzienki kanalizacyjne Tegra nigdy nie korodują. Są także łatwe do czyszczenia i inspekcji.

Zrównoważone odwodnienia: przepuszczalne nawierzchnie, chodniki i ogrody

Na niektórych obszarach miejskich tereny zielone są uważane za luksus. Na ziemi i na dachach jest bardzo dużo powierzchni uszczelnionych, które nie wchłaniają wody deszczowej. Blokują jej przepływ i przekierowują do systemów odwadniających, które z kolei często się zatykają, przez co woda zalewa ulice i chodniki. Może to być początkiem powodzi. Koncepcja zrównoważonego odwodnienia jest zatem całkowicie uzasadniona. W ramach inicjatyw środowiskowych, które są prowadzone w Europie i na całym świecie, zaleca się zastępowanie nieprzepuszczalnych powierzchni – przepuszczalnymi, takimi jak łąki, parki i ogrody. Umożliwia to odprowadzanie wody deszczowej do gleby. Zielona infrastruktura pomaga także utrzymywać w mieście równowagę między terenami zabudowanymi a zielonymi.

Zrównoważone odwodnieniabrak
 

Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa

Polska

Anonymous Anonymous

Wysłany: 2017-08-28 03:59:49

Jak widać dopóki ktoś nie będzie miał dobrego biznesu na tym to nic się nie zmieni. Tak jest stworzony ten świat.

SW SW
*.28.28.145

Wysłany: 2017-08-30 21:21:49

Rzekłbym - truizm.Ale to prawda, niestety.