Miasta bez powodzi

Licz na to, co najlepsze, ale przygotowuj się na najgorsze

Pomimo stosowania nawet najlepszych praktyk w zakresie zarządzania wodą deszczową - powodzie mogą się nadal zdarzać i woda może zalewać domy oraz budynki. W ramach dodatkowego środka ostrożności warto zmodernizować dom w taki sposób, aby w efekcie zmniejszyć szkody spowodowane powodzią. Tego typu działania obejmują: podniesienie gniazdek elektrycznych na ścianach, zapewnienie hydroizolacji domu lub budynku, zainstalowanie wodoodpornych uszczelek w oknach i drzwiach, a także zastąpienie płyt MDF lub okładziny tynkowej bardziej wytrzymałymi materiałami.

Usprawnienie mechanizmów ostrzegania o zagrożeniu powodziowym

Odpowiednie przekazywanie wczesnych ostrzeżeń o nadchodzących burzach i powodziach nie tylko daje ludziom możliwość proaktywnego zapobiegania szkodom, lecz także ratuje życie. W Europie prowadzone są inicjatywy w zakresie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniu powodziowym i monitorowania wałów przeciwpowodziowych, tak aby unowocześnić sposób oceny zagrożenia katastrofą oraz określić, kiedy (i jak często) należy wydawać takie ostrzeżenia. Najnowocześniejsze ogólnoświatowe systemy prognozowania i mechanizmy wczesnego ostrzegania są tak doskonalone, aby „stworzyć narzędzie operacyjne dla organów decyzyjnych, w tym także krajowych i regionalnych organów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami wodnymi, zakładów hydroenergetycznych, organów ochrony cywilnej oraz służb ratowniczych pierwszego kontaktu, a także międzynarodowych organizacji pomocy humanitarnej” (Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze JRC).

Usprawnienie mechanizmów ostrzegania

Podejmij działania!

„Przewiduje się, że roczne straty na skutek powodzi mogą wzrosnąć pięciokrotnie do 2050 r. i nawet siedemnastokrotnie do 2080 r.” Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport, który wskazuje na potrzebę adaptacji do zmian klimatu w Europie. Zaleca się przy tym, by działania prewencyjne wprowadzać w życie jak najszybciej. Nie możemy jedynie zdawać się na to, że rządy, władze miejskie, ekolodzy czy urbaniści zbudują infrastrukturę, która będzie zapobiegała powodziom w miastach. My - każdy z nas - musimy przyjąć na siebie odpowiedzialność za przystosowanie się do zmiany klimatu. Wavin zachęca wszystkich do tego, by uczestniczyli w ruchu mającym na celu zarządzanie wodami opadowymi w miastach. Zaprasza do dyskusji i zaangażowania w postępową inicjatywę ekologiczną, która zmieni nasze podejście do problemu powodzi opadowych, a na szerszą skalę - do skutków zmiany klimatu.

Wavin Polska

Wavin Polska jest częścią grupy Wavin - lidera w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i infrastrukturalnego.

Koncern Wavin

Siedziba koncernu Wavin mieści się w miasteczku Zwolle w Holandii. Wavin obecny jest w 25 krajach Europy, w których posiada 40 zakładów produkcyjnych. Na innych kontynentach firma obecna jest poprzez siec dystrybutorów i licencjobiorców. Wavin zatrudnia blisko 5500 osób, a roczny przychód grupy wynosi około 1,2 miliarda Euro. Od 2013 roku Wavin jest częścią międzynarodowego koncernu Mexichem, lidera w produkcji systemów rurowych z tworzyw sztucznych, w przemyśle chemicznym i paliwowym w Ameryce Łacińskiej.

Wavin dostarcza skuteczne rozwiązania pozwalające zaspokajać kluczowe potrzeby życia codziennego: bezpieczną dystrybucję wody pitnej, przyjazne środowisku zagospodarowanie wód deszczowych, energooszczędne systemy ogrzewania budynków.

Europejskie przywództwo, lokalna obecność oraz zaangażowanie w innowacyjność i wsparcie techniczne stanowią korzyść dla naszych klientów. Konsekwentnie osiągamy najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju , a także wspieramy naszych partnerów w osiąganiu ich celów.

Źródło: Wavin Polska S.A.


brak
 

Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa

Polska

Anonymous Anonymous

Wysłany: 2017-08-28 03:59:49

Jak widać dopóki ktoś nie będzie miał dobrego biznesu na tym to nic się nie zmieni. Tak jest stworzony ten świat.

SW SW
*.28.28.145

Wysłany: 2017-08-30 21:21:49

Rzekłbym - truizm.Ale to prawda, niestety.