Miasta bez powodzi

Miasta bez powodzi
Liczne w ostatnich latach przypadki ulewnych deszczy w zachodniej Europie i na całym świecie skierowały uwagę na poważny problem coraz częstszych powodzi i ich skutków. Ofiary śmiertelne, uszkodzenia domów i przedsiębiorstw oraz awarie całej infrastruktury miejskiej są bowiem druzgocące. Biorąc pod uwagę fakt, że klimat się zmienia, powodzie będą występowały coraz częściej – o ile nie podejmiemy działań profilaktycznych, aby zmniejszyć skalę tego problemu. A istnieje wiele sposobów na to, żeby zapewnić bezpieczeństwo w mieście.

Stworzenie miasta - gąbki

Koncepcja miasta-gąbki stała się bardzo popularna w Chinach - kraju, w którym częstotliwość występowania powodzi w miastach wzrosła ponad dwukrotnie. Według Kongjiana Yu, dziekana Wydziału Architektury i Krajobrazu na Uniwersytecie Pekińskim: „miasto - gąbka to takie miasto, które jest w stanie zatrzymać, oczyścić i rozsączyć wodę w sposób naturalny - z wykorzystaniem metody ekologicznej”. Zamiast odprowadzać wodę deszczową, miasto - gąbka zatrzymuje ją w swoich granicach do użytku własnego: nawadniania ogrodów i terenów zielonych w mieście, napełniania wykorzystanych stref wodonośnych (aquiferów), wymiany lub uzupełnienia wody wykorzystywanej do spłukiwania toalet oraz przetwarzania wody deszczowej, tak aby była wystarczająco czysta i nadawała się do picia. Spółka Arcadis, która jednocześnie jest jednym ze strategicznych klientów MEP spółki Wavin, została głównym konsultantem chińskiego projektu miasta-gąbki w Wuhanie. To pierwsze z 16 miast, które mają w pełni testować inicjatywę prowadzoną przez chiński rząd. Świat będzie obserwował rozwój tego projektu i czekał na efekty nowego podejścia do zarządzania wodami opadowymi.

Miasto - gąbka

Ogrody na dachach

Zielone dachy pokryte roślinnością w naturalny sposób pochłaniają wodę deszczową i pomagają chronić miasto przed powodzią. Stały się bardzo popularne w Europie. Jeśli chodzi o gospodarowanie wodą, to korzyści wydają się oczywiste: właściciel budynku zyskuje sposób na zarządzanie wodami opadowymi, a społeczność - rozwiązanie, które redukuje odpływ wody deszczowej i zapewnia zielone miejsce odpoczynku. Ponadto ogrody na dachach zapobiegają przepełnieniu kanalizacji deszczowej, neutralizują skutki kwaśnych deszczy i usuwają azot z wody deszczowej.

Ogrody na dachach

Tworzenie tarasów zalewowych i obszarów przelewowych dla rzek

Tarasy zalewowe pokrywały niegdyś olbrzymie połacie terenów wzdłuż europejskich rzek. Jednak z uwagi na niekontrolowany rozrost miast - ich obszar zmniejszył się o ponad połowę. Obecnie prowadzone są działania zmierzające w kierunku przywrócenia tarasów zalewowych, ponieważ odgrywają one istotną rolę w ochronie przeciwpowodziowej, zarządzaniu zasobami wodnymi i ochronie przyrody. Zasadniczo tarasy zalewowe zatrzymują i wchłaniają wodę, chroniąc w ten sposób miasta przed skutkami intensywnych opadów deszczu.

Tarasy zalewowebrak
 

Systemy instalacyjne z tworzyw sztucznych dla budownictwa

Polska

Anonymous
Anonymous

Wysłany: 2017-08-28 03:59:49

Jak widać dopóki ktoś nie będzie miał dobrego biznesu na tym to nic się nie zmieni. Tak jest stworzony ten świat.

SW
SW
*.28.28.145

Wysłany: 2017-08-30 21:21:49

Rzekłbym - truizm.Ale to prawda, niestety.