Międzynarodowy Rok Chemii zakończony

Międzynarodowy Rok Chemii zakończony
W Brukseli oficjalnie zakończony został Międzynarodowy Rok Chemii.

Międzynarodowy Rok Chemii ustanowiony został przez ONZ dokładnie w setną rocznice otrzymania Nagrody Nobla przez Marię Skłodowską – Curie. Rozpoczął się 27 stycznia w Paryżu pod hasłem „Chemia: nasze życie, nasza przyszłość”. Przez jedenaście miesięcy na świecie i w Polsce organizowano najrozmaitsze imprezy popularyzujące chemię. Miały one na celu przyczynić się do poprawy jej wizerunku w oczach opinii publicznej, przedstawić ją jako jedną z kluczowych dziedzin nauki naszych czasów, zwiększyć zainteresowania nią wśród ludzi, uświadomić jej rolę w rozwiązywaniu problemów świata, a także przypomnieć najważniejsze historyczne wydarzenia związane z osiągnięciami chemicznymi.

W realizacji zwłaszcza tego ostatniego celu pomagali oficjalni partnerzy, wśród nich największa firma w tej branży, czyli BASF. Na całym świecie zakłady koncernu odwiedziło ponad 100 tys. osób. Uczestniczyli oni również w licznych imprezach organizowanych przez tego potentata. Wraz z wydawnictwem Cosmos BASF stworzył ponadto zestaw eksperymentalny „Badanie Wody” i podarował go 20 tys. osób w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Polsce.

Międzynarodowy Rok Chemii był jednak także okazją do przeglądu najważniejszych rzeczy, jakie ma do zrobienia ta nauka.

Obecne wyzwania dla chemii, technologii chemicznej i przemysłu chemicznego, obejmują walkę z globalnymi zagrożeniami. wymienia się tu zwłaszcza zapewnienie wyżywienia i zdrowia społeczeństw, zaspokojenie energetycznych potrzeb ludzkości; racjonalne gospodarowanie światowymi zasobami surowców; dostarczanie coraz bardziej doskonałych materiałów i półfabrykatów dla innych obszarów techniki i codziennego życia.

Osobnym wymaganiem jest rozwój tzw. zielonej chemii. Chodzi tu o projektowanie produktów i procesów chemicznych, które zmniejszają lub eliminują użycie i wytwarzanie niebezpiecznych substancji. Ważne jest także coraz lepsze wykorzystywanie chemii i biotechnologii, co ma pozwolić na zwiększenie wydajności produkcji i ochrony środowiska.

Kierunki rozwoju badań podstawowych i stosowanych z obszaru szeroko pojętej chemii w Polsce opracował też specjalny zespół Polskiej Akademii Nauk.

Wśród kluczowych aspektów, za którymi dyscyplina musi podążać na naszym podwórku wskazano penetrowanie przez nią pogranicza biologii, farmacji i medycyny, rozwój materiałów o pożądanych właściwościach dla nowych technologii, projektowanie i wytwarzanie odczynników specjalnych i wysokoprzetworzonych oraz wymagających wyrafinowanej syntezy.

Eksperci z PAN zwracają uwagę na konieczność rozwijania nowych i bezodpadowych technologii o niskim zapotrzebowaniu na energię oraz wspieranie chemii radiacyjnej i jądrowej w odniesieniu do diagnostyki medycznej i zabezpieczenia właściwego pozyskiwania energii jądrowej oraz gospodarowania odpadami promieniotwórczymi.

O Międzynarodowym Roku Chemii mówiono też na łamach specjalistycznych wydawnictw. Autorzy prestiżowego tygodnika Nature podkreślają, że chemia nie powinna być nauką samą w sobie. Powinna rozwiązywać codzienne problemy. By tak się stało musi się jednak bardzo zmienić. Chemicy powinni kierować się ciekawością – zaznaczają autorzy raportu w Nature - ale musi ich ona prowadzić do rozwiązywania praktycznych problemów.

Rok Chemii to trzeci rok z rzędu ogłaszany przez ONZ. Do tej pory ustalane one były w kolejności alfabetycznej: Roku Astronomii (2009) i Rok Bioróżnorodności (2010). W 2012 r. będzie to Międzynarodowy Rok Spółdzielczości.

Czytaj więcej: Badania 136 Innowacje 302