Miliardowe przychody PCC Rokita

Miliardowe przychody PCC Rokita W 2013 roku przychody Grupy PCC Rokita wyniosły 1,1 mld zł i były wyższe o 4,2 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy osiągnęły poziom 1,06 mld zł. Wyższy był także zysk z działalności operacyjnej - wyniósł on w ub.r. 77,2 mln zł (wobec 73,9 mln zł w roku 2012).

W lekturze raportu finansowego zwraca uwagę zdecydowanie niższy niż w 2012 roku zysk netto - podczas gdy w 2012 roku wyniósł on 266,4 mln zł, w roku 2013 osiągnął on poziom 58,3 mln zł, co oznacza spadek o 78 proc. Jednak po eliminacji elementów jednorazowych, jakim w 2012 roku były zyski (209,7 mln zł) osiągnięte na wyłączeniu z konsolidacji spółki zależnej (PCC Exol), okazuje się, że Grupa PCC Rokita osiągnęła w 2013 r. zysk netto z działalności kontynuowanej wyższy o 2,9 mln zł od wyników z roku poprzedniego, co stanowi wzrost o 5 proc.

- W ubiegłym roku Grupa konsekwentnie poprzez swoją spółkę dominującą PCC Rokita wzmacniała swoją pozycję na rynku chemicznym, dzięki m.in. inwestycjom w każdym z kompleksów - czytamy w liście zarządu spółki. - Kluczowa dla Grupy inwestycja budowy elektrolizy membranowej jest już na zaawansowanym etapie. Stosowana przez spółkę technologia wytwarzania chloru będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Kompleks Rokopole odnotował istotny wzrost wolumeny sprzedaży dzięki uruchomieniu instalacji IV ciągu produkcyjnego i znaczącemu wzrostowi mocy produkcyjnych.

Jak stwierdzają autorzy listu, rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przyczyniła się m.in. do zwiększenia możliwości opracowywania nowych produktów specjalistycznych, a inwestycje w kompleksie Chemii Fosforu zwiększą finalnie łączne zdolności trójchlorku fosforu i tlenochlorku fosforu o 150 proc.

W programie emisji obligacji PCC Rokita pozyskała 95 mln zł. W styczniu 2014 r. KNF zatwierdziła drugi program emisji obligacji, któe zostaną wypuszczone w 2014 roku. Jednocześnie w lutym br. podwyższono kapitał zakładowy spółki w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na warszawskiej giełdzie.


Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4