Minimalny zysk Azotów po trzech kwartałach br.

Minimalny zysk Azotów po trzech… Grupa Azoty w III kwartale zanotowała wynik EBITDA w wysokości 44 mln zł przy przychodach na poziomie 2,32 mld zł. Spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 211 mln r/r realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 130 mln zł. To pokazuje, iż w dalszym ciągu wyniki roku 2018 w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej. W ujęciu narastająco EBITDA osiągnęła poziom 573 mln przy przychodach ze sprzedaży 7,2 mld zł, realizując marże EBITDA 8% vs 13,7% w okresie I-IIIQ 2017.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Grupy Azoty w trzecim kwartale 2018 roku były:
  • wzrostu cen gazu;
  • wzrost cen surowców energetycznych;
  • wzrost cen uprawnień do emisji CO2;
  • niższe wolumeny sprzedaży.
- Wysoce niekorzystnym warunkom prowadzenia biznesu w trzecim kwartale 2018 roku towarzyszyły wysiłki Grupy Azoty na rzecz realizacji strategii Grupy do roku 2020. Poprzez szereg umów z instytucjami finansującymi zapewniliśmy finansowanie projektów korporacyjnych do 2026 roku oraz przeprowadziliśmy akwizycję Grupy Compo Expert. Akwizycja ta ma szansę dać Grupie Azoty skokowy wzrost przychodów i dostęp do innowacyjnych technologii, który wpłynie na pozycję konkurencyjną Grupy Azoty w dłuższym horyzoncie. Poprzez rozpoczęcie operacyjnej działalności Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro zaczynamy działać na rynku nawozowym jak jeden podmiot wykorzystując w ten sposób siłę marki Grupa Azoty. Jednocześnie w trudnych warunkach makroekonomicznych Grupa działając w poczuciu odpowiedzialności gospodarczej starała się ograniczyć wzrost cen nawozów i nie przenosić na rolników wszystkich kosztów związanych ze wzrostem koszów produkcji. Jednak możliwości samodzielnego działania w tym względzie się wyczerpały, dlatego wzrost cen nawozów od kilku do dwudziestu procent w 3 kwartale był nieunikniony. Wobec niezbędnego wzrostu cen miarą bycia fair wobec naszych klientów jest decyzja o racjonalizacji strony kosztowej. Grupa Azoty wdraża oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe bez uszczerbku na prowadzonym biznesie - powiedział Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

W segmencie Tworzyw Grupa Azoty zanotowała spadek wyników w otoczeniu rosnącej presji ze strony surowcowej jak i produktowej. Wzrost notowań ropy naftowej z przełożeniem na poziom cenowy surowców petrochemicznych (benzen i fenol) oraz z drugiej strony większa skłonność rynku do negocjowania cen poliamidów nie pozostały bez echa, jeśli chodzi o wyniki operacyjne. Dodatkowo znacząco wyższe koszty energetyczne vs IIIQ 2017 wpłynęły na pogorszenie EBITDA o ok. 25 mln zł notując przy tym wyższe parametry sprzedaży (363 mln zł vs 352 mln zł) wskutek zwiększonych mocy produkcyjnych PA6.

Źródło: Grupa Azoty

Czytaj więcej: