Misja - budowanie reputacji i kapitału marki firmy

Prezentujemy tekst Jarosława Filipka z firmy Codes Consulting dotyczący budowania reputacji i kapitału marki przez firmę. Codes Consulting zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania markami firm i produktów.

Misja - budowanie reputacji i kapitału marki. Po co firmie misja?
Firma nie istnieje bez otoczenia, nie istnieje w próżni. Jest wokół niej audytorium, które decyduje o jej sukcesie bądź porażce. Nie są to tylko klienci, ale wszelkie grupy związane pośrednio lub bezpośrednio z firmą.

Powszechne jest przekonanie, że firmy w stosunku do klientów, a także do szerszego audytorium, są lekceważące, cynicznie i obojętne. Skąd taka opinia?

Podstawą takiego spojrzenia na firmę jest brak spójności między jej działaniami ekonomicznymi i publicznymi. Klienci są coraz bardziej świadomi, potrafią porównywać i wyciągać wnioski z komunikatów jakie prezentują im niezależne media. Audytorium oczekuje od silnych i bogatych firm odpowiedzialniejszego traktowania oraz partnerskiego współistnienia w otoczeniu.

Firma musi więc dbać o swoją pozycję i dobrą reputację, nie tylko w kategoriach ekonomicznych niezależnie od tego, czy jej działalność ma charakter lokalny, regionalny czy globalny.

Aby osiągnąć trwały sukces, firmy powinny zadbać o postrzeganie ich jako prawych oraz udowodnić, że są partnerem i współobywatelem otoczenia, w którym istnieją. Jak mogą to zaprezentować? Po prostu opracować i realizować na co dzień dobrą misję.

Co to jest misja firmy?
Misja, manifestacja filozofii i celu istnienia firmy, to określenie fundamentalnych powodów bytu organizacji. To także emanacja chęci polepszenia świata i udziału w jego rozwoju, to pozytywne i zaangażowane relacje miedzy audytorium a firmą. Wreszcie jest to również gwarant wzajemnego sukcesu firmy i jej audytorium.

Istnieją dwa podstawowe poziomy używania misji w marketingu firmy. Pierwszym, bezpośrednio związanym z ekonomią, jest posiadanie misji lub inaczej mówiąc powodu istnienia firmy, mającego na celu dostarczania wartości właścicielom lub udziałowcom.

Drugi to wprowadzanie misji w życie działaniami związanymi z filantropią. W tym wymiarze firma musi stać się aktywnym członkiem społeczności. Taka misja i jej konsekwentne wykorzystywanie prowadzi w ramach zintegrowanego marketingu do zależności audytorium z marką firmy.

Dobra misja tworzy i wzmacnia przewagi marki. Aby efektywnie wykorzystywać misję, zarządzanie nią powinno równoważnie używać promowania aspektu ekonomicznego powodu istnienia firmy jak i działań filantropijnych. W ten sposób spójnie będzie się rozwijać marka firmy, jej reputacja i marketing - wzajemnie zależne i budujące efekt synergii.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363