Misja - budowanie reputacji i kapitału marki firmy


Czym jest misja?
Misja jest kombinacją czynników behawioralnych (sposób, w jaki działamy w naszym otoczeniu), tonu, stylu organizacji i wartości, które stanowią jej sedno.

Silna misja aktywnie wpływa na kulturę wewnętrzną i zewnętrzną firmy, Aby misja była skutecznym elementem istnienia, musi być realistyczna i możliwa do zastosowania.

Wykorzystywać misję nie znaczy tylko posiadać zapisaną misję, ale też doprowadzić do sytuacji, w której audytorium wewnętrzne i zewnętrzne jest jej głęboko świadome, a także zaangażowane w jej realizację.

Misja nie może być zależna tylko od parametrów finansowych takich jak profit oraz wartość akcji. W takiej sytuacji obejmuje swoją istotą tylko właścicieli i udziałowców tracąc z oczu całe pozostałe audytorium.

Nie może być tylko pretekstem dla mediów, populistycznym frazesem lub narzędziem sprzedawania produktów firmy. Misja i jej używanie w życiu prezentuje firmę jako wartość większą niż tylko organizację generującą sprzedaż. Misja to nie ładne postanowienie z raportu rocznego, ale we wszystkich aspektach działania i istnienia firmy zastosowanie praktyczne i operacyjne.

Co więcej, konieczne jest realizowanie obietnic zawartych w misji - gdy obiecujemy, a nie możemy spełnić obietnic - cierpi wtedy reputacja firmy. A o tym jak często potrzebujemy dobrej reputacji przekonują się nawet najbogatsze firmy.

Po zatonięciu tankowca jedna z firm amerykańskich straciła kilka miliardów dolarów, a inna firma farmaceutyczna wypuszczając wadliwy lek naraziła się na straty na giełdzie sięgające w bardzo krótkim czasie kilkunastu procent - ich kapitał reputacji był za słaby, aby powstrzymać straty.

Jaka musi być misja?
Misja musi być przede wszystkim perspektywiczna, ambitna, oparta o uznane, ale nie populistyczne wartości, rzeczowa w swojej treści, konkretna i otwarta, pozwalająca na kreatywność, tworzona i wspierana przez liderów, zarządzana centralnie, zarządzana przez najwyższe autorytety, skierowana do odpowiedniego audytorium, atrakcyjna i dająca wartości dodane wszystkim z audytorium, zależna z działalnością firmy, oddziałująca na całą organizację, wspierana przez całą organizację, zintegrowana z firmą, możliwa do zaaplikowania globalnie, wzbogacająca kulturę firmy, gwarantująca ciągłość, zaangażowana społecznie, szeroko wdrożona i komunikowana.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363