Misja - budowanie reputacji i kapitału marki firmy


Jak misja wpływa na wartości reputacji (reputation capital)?
Najpierw wyjaśnijmy czym jest reputacja. Reputacją określamy jako chwilowe ujęciem przez audytorium rozpoznawczych cech firmy i określenie pozycji firmy w kontekście konkurentów.

Reputacja jest także sygnalizacją ogólnej atrakcyjność firmy dla audytorium w kontekście indywidualnych wymagań jakości, kryteriów ekonomicznych, potrzeb i oczekiwań. Po trzecie reputacja jest wyobrażeniem możliwych w przyszłości relacji pomiędzy firmą respektującą potrzeby i oczekiwania audytorium. I w końcu misja jest opartym na percepcji audytorium zbiorowym doświadczeniem działań firmy w przeszłości i perspektywą postrzegania firmy w przyszłości w kontekście konkurentów.

Dobrą reputacje określają cztery cechy: niezawodność, wiarygodność, solidność i odpowiedzialność.

Można próbować uogólniać i stwierdzić że każda z nich odnosi się do innego audytorium.
Niezawodność
oczekiwani klienci i konsumenci - poprzez prezentowanie nadrzędnych wartości
 • audytorium rozumie firmę i łatwiej ją akceptuje
 • tworzy pozytywne potwierdzenie i uwiarygodnienie informacji

Wiarygodność
- oczekiwania inwestorzy, dostawcy, partnerzy, kredytodawcy - poprzez trwałe i jasne wartości
 • wpływa na sukcesy firmy pośrednio przez całe audytorium
 • tworzy gwarancje oparte na uznanych wartościach
 • firma ma zakodowany aktywny rozwój
 • patrzy przyszłość - jest atrakcyjna

Solidność
- pracownicy - poprzez lojalność pracowników - przyciąga lepszych pracowników do firmy, Jest atrakcyjna dla lepszych pracowników
 • zmniejsza rotacje kadr, tworzy lojalny zespół
 • koncentruje uwagę pracowników na najistotniejszych wartościach, generujących najwięcej profitów
 • pomaga integrować i łączyć psychologicznie pracowników firmy w jednej organizacji, co zwiększa skuteczność komunikacji wewnętrznej i wymianę idei

Odpowiedzialność - społeczność
działania filantropijne i zaangażowanie publiczne
 • buduje integralność i zaufanie
 • prezentuje troskę o otoczenie


  • Przykładowe misje:
   • Feeding people better - ConAgra - food conglomerate
   • To help athletics maximize their performance - Nike
   • To provide people with a high-quality means of communicating emotions - Hallmark
   • Making a computer for rest of us - Apple
   • Transport people in a low-cost but fun and relaxing environment - Southwestern Airlines
   • We are in the business of preserving and improving human life. All of our actions must measured by our success in achieving this - Merck - pharmaceutical
   • Provide quality entertainment for families - adults as well as children -Disney


   Jarosław Filipek
   CODES Consulting

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363