Misja - budowanie reputacji i kapitału marki firmy


Jak oceniać misję?
Stworzenie misji nie jest zadaniem prostym. Wielu firmom zajmuje to wiele czasu. Są też firmy, które nie radzą sobie z tym przedsięwzięciem.

Warto prześledzić misję polskich firm, aby przekonać się, że są one tylko deklaracjami organizacyjno - ekonomicznymi. Rzadko kiedy poprzez misję prezentuje się organizacja ambitna i zaangażowana w budowanie lepszego świata. Aby określić czy zapisana misja jest dobra, musimy odpowiedzieć spójnie na kilka pytań.

Czy jest ona trafna i relatywna z działaniami firmy? Gdy tak jest wówczas skutecznie oddziaływuje na całe audytorium. Czy jest przekonująca i wiarygodna? Czy jest ponadczasowa - aby się naprawdę zadomowiła musi upłynąć czas. Im dłużej praktykuje się misję, tym większa jej znajomość publiczna. Misja musi też patrzeć w przyszłość firmy i ludzkości? Czy jest skoncentrowana na określonych działaniach i aktywnościach, tak aby jej skutki nie ulegały rozproszeniu?

Jak misja może wpływać na marketing firmy?
 • pozwala łatwiej docierać do całego audytorium i klientów, taniej i skuteczniej niż konwencjonalne formy reklamy i promocji,
 • zwiększa znajomość marki poprzez bezpośrednie skojarzenia z reputacją firmy,
 • tworzy zarzewie wiarygodności - firma ze znaną i respektowaną misją wysyła informacje o swoich markach. Działanie to jest lepiej przyjmowane i budzi więcej zaufania,
 • dostarcza wartości dodanej klientom i audytorium oraz wspiera firmę, bo wpływa na otoczenie i daje przewagę,
 • generuje potwierdzenie komunikatów prezentowanych przez marki produktów,
 • zwiększa efektywność wykonanych już działań,
 • pozostawia długoterminowe skutki - wymaga mniejszych nakładów,
 • audytorium identyfikuje się z firmą poprzez jej misję - niższa bariera wejścia,
 • humanizuje firmę co ułatwi jej akceptacje i uznanie jej oferty i inicjatyw,
 • tworzy efekty synergiczne między opartym na misji pozycjonowaniu firmy.


Jak misja może wpływać na kapitał marki (brand equity)?
 • Znajomość - zwiększa skuteczność komunikatów dzięki relacjom miedzy firma z społecznością
 • Lojalność - Znana misja buduje związki pomiędzy firma a jej audytorium
 • Jakość - tworzy trwałe wartości, wiadomo czego można się spodziewać
 • Skojarzenia - informacje wynikające z misji są oczekiwane przez społeczność


Czytaj więcej: Ludzie i firmy 363